9-2015 Kryon

Kde je Bůh?

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Vancouver, Kanada, 6. září 2015

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je okamžik, kdy můj partner ustupuje stranou… a on to právě teď dělá. Někteří posluchači mají stále ještě problém pochopit tento proces, který se odehrává v mžiku. Dříve, ve staré energii, se člověk musel na channeling připravit prostřednictvím určitých procesů a procedur a tato propojení vyžadovala určitý čas. Dnes je to jinak. Tady v této místnosti jsou léčitelé, kteří vědí, o čem mluvím, protože dříve, ve staré energii, jste něco dělali a dnes to děláte jinak. Dříve jste možná prováděli určitou energetickou přípravu, než jste ošetřili nějakého člověka, ať už jste se ho dotýkali nebo ne. Dnes je to jiné, vše se posunulo a změnilo. Ve staré energii jste se pravděpodobně museli chránit, zatímco dnes v nové energii pracujete s lidmi s láskou. Vyžádáte si dovolení a propojujete se s nimi způsobem, jakým jste to dříve nikdy nedělali. O tom bych rád pohovořil.

.

Lineární lidské vztahy

Rád bych promluvil opět o jednom nepochopení, totiž tom, kde se nachází Bůh. Existuje lidská předpojatost, která si představuje vztah jako lineární, oddělený a singulární. Když s někým mluvíte, v tichosti vám naslouchá; pak jste naopak tiše vy a druhý odpovídá. Je to tak lineární, jak to jen může být. Ale je to váš život a je to společensky korektní, že nemluvíte najednou, ale jeden naslouchá, zatímco druhý mluví. Mohla by být konverzace ještě víc lidská a smysluplná? A co s tímto paradigmatem děláte? Obracíte se na Ducha, vy mluvíte a Duch naslouchá. Pak jste zticha a doufáte, že něco uslyšíte, i když nic nepřichází. A to ještě není všechno – na základě učení vaší společnosti a vaší kultury vám bylo řečeno, kde je Bůh a kde jste vy: vy jste dole a Bůh je nahoře. Nyní máte dvě krabice a jedna krabice musí mluvit k té druhé. A existují dvě reality: ta jedna je silná v tvoření a ta druhá je malá jako vy. Nyní se ptáte, zda vám Bůh vůbec naslouchá. Během staletí jste zkoušeli používat nejrůznější způsoby a pozice, aby vás Bůh slyšel. Pak přišla pravidla, že musíte dělat to nebo ono. A protože vás Bůh nikdy neslyšel, museli jste promluvit s někým, kdo byl s Bohem schopen hovořit. Tak jste za ním šli, aby s Bohem promluvil. „Krabice Boha“ byla jeho krabicí.

.

To vše jen kvůli rozpitvávání na individuální části. Já vám však říkám: To není Bůh, to není Duch, to není Tvořivý zdroj, ale je to představa lidí o Bohu.

.

Poselství lásky

Rád bych vám sdělil, jak to skutečně je. A opět bych rád odhalil vlídný, laskavý postoj. Channeling na konci tohoto dnešního workshopu je jiný, drazí. Neobsahuje ten druh poselství jako včera (Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti z 5. září 2015 – pozn. překl.). Toto je poselství lásky, výlučně poselství lásky. A tady je: Já jsem Kryon, reprezentuji Tvořivý zdroj a nikdy jsem nebyl člověkem. Mohu vám vyprávět všechno o Tvořivém zdroji a o tom, co k vám cítí, protože jste jeho součástí.

.

Kolikrát vám to mistři na této planetě museli říkat, že máte ve svém nitru kousek Boha? Ať už to pro vás znamená cokoli, co si o tom myslíte? Kde je ten kousek? Je v každé jednotlivé části, v každé jednotlivé buňce, kterou máte. Jsme s vámi pořád… pořád… pořád. Jsme s vámi, když spíte a čekáme, až určitá část vašeho spánku umožní „download“ (stahování) a další věci, o které jste prosili. Jsme ti, kteří vás ve 3 hodiny v noci vzbudí… a vy se pak zlobíte: „Proč se v noci budím ve 3 hodiny?“ Zlobíte se nad skutečností, že ve vaší ložnici je andělská bytost, která vás tolik miluje, že vás vzbudí a říká vám: „Miluji tě.“ Pomysleli jste na to někdy? Příště, až zas ve 3 hodiny otevřete oči, byl bych rád, kdybyste z postele vztáhli ruce a řekli: „Děkuji ti Bože, že mě tolik miluješ, abys mě vzbudil.

.

Jsme pořád s vámi

Ve vašem životě nastávají situace, týkající se zdravotního či vztahového tématu nebo otázky, na kterém místě byste měli být… nejrůznější témata, že? Hádejte, kdo s vámi je. Všechno o tom víme. Nejsme někde v temnotě, nejsme v jiné místnosti a nejsme ani v krabici, jsme u vás, pořád. Podívejte se tedy, co na základě vaší předpojatosti děláte. Dám vám metaforu.

.

Jste matkou… nu, k tomu nepotřebujete žádnou zvláštní představivost, protože některé z vás matkami jsou. A teď přijdou vaše děti a jedno z nich by si s vámi chtělo o něčem promluvit. To první, co udělá, je, že si klekne a podívá se směrem na západ. A pak k vám promluví: „Milá maminko, děkuji, že jsi tady. Mám opravdu hlad a doufám, že někdy z tvé milosti dostanu nějaké jídlo.“ (Kryon se směje) Nevím, zda mi nasloucháte nebo ne, ale teď jste tou matkou, která u toho stojí a říká: „Halo, já jsem tady, slyším tě a zrovna vedle vařím – copak to necítíš?“ A pak se to celé znovu opakuje a dítě volá: „Milá maminko, nevím, zda jsi mě slyšela. Víš, mám trochu hlad.“ Pak to zkusí jinak a obrátí se směrem na jih, protože člověk neví, kdy to bude fungovat … (smích v publiku).

.

Říkám vám, přesně takhle to vnímáme. Jsem vaší rodinou – jsme vaší rodinou, Tvořivý zdroj ve vás je vaší rodinou, Bůh je vaší rodinou. Víte, co se děje, když tu nejste? Uvědomujete si, že lidské bytí je jen dočasné? Uvědomujete si, že Stvořitel, jehož jste součástí, tu vždy byl? Že není žádný začátek ani konec? Jste součástí Stvoření všeho, co je… tím jste.

.

Když meditujete, je nám všechno známo ještě než to vyslovíte. Proč prosíte o věci, když tu jsme – pomysleli jste na to někdy? Říkáte například: „Milý Bože, díky, že mi nasloucháš. Neuvěříš, co mi dnes Sally řekla. Je to tak zvláštní situace v mém životě a já bych ti o ní chtěl všechno vyprávět.“ A pak z toho uděláte „dlouhý nákupní seznam“, jak tomu říkáme. Andělé jsou trpěliví a naslouchají, neboť vás milují. Ale my jsme tu byli a jsme pořád… pořád.

.

Laskavost Tvořivého zdroje

Ve vašem životě existuje laskavost, která je vám nakloněna, a je to laskavost Tvořivého zdroje. Když otevřete dveře, pronikne světlo. Možná vám v nějaké duchovně organizované krabici řekli, že když něco uděláte špatně, nebudou pro vás věci fungovat. Nuže, maminko, ty nyní vaříš a dítě vedle klečí. Dívá se na sever, protože jak se zdá, jih nefunguje – očividně jídlo ještě nedostalo a tak se obrátí jiným směrem a doufá, že tentokrát to už bude fungovat. Neboť mu bylo přece sděleno, že když se dívá špatným směrem, maminka ho neuslyší. Jak je to pošetilé!

.

Nemůžete nic dělat špatně

Nemůžete dělat nic špatně, když mluvíte k rodině, která je vždy při vás. Vždycky vás slyšíme, jsme tu pořád. Odpověď možná nepřichází tak lineárně, jak byste očekávali. Ale jídlo je hotovo. Dokážete jej cítit… dokážete jej cítit?

.

Vlídnost, laskavost je s vámi a vy nemůžete udělat žádnou chybu. Nemůžete se na nás obrátit špatným způsobem nebo se odebrat na místo, které by nebylo správné.Nemůžete se od Boha a rodiny odizolovat. Zkuste se schovat do komůrky… jsme tam. Zhasněte světlo… jsme tady. Udělejte něco nevhodného, zlořečte nám… jsme tam s vámi, s láskou. Nemůžete se nás zbavit. Ale jsme u vás s laskavým, vlídným postojem. Možná je na čase, abyste o některých věcech popřemýšleli jinak. „Ach, možná to nedělám správně.“ Žádný strach, poradíme si s tím, jak to děláte. Když se vám vaše dítě podívá do očí a řekne: „Maminko, tatínku, díky, mám vás rádo,“ může při tom udělat něco nesprávně? Odpověď zní: Ne. Nehraje žádnou roli, zda to řekne po telefonu, sdělí e-mailem nebo napíše na list papíru, neboť vaše srdce ihned roztaje, jakmile to uslyšíte. A neodvrhnete je za to, že možná udělalo při psaní gramatickou chybu. Slyšíte, co vám říkám, slyšíte to? To je to poselství lásky Tvořivého zdroje.

.

Staré duše, potřebujeme vás jako rodinu. Nepotřebujeme vás jako intelektuály. A nikdy nekritizujeme, zda jste něco udělali správně nebo špatně, zda jste stáli vlevo nebo vpravo, zda jste se obrátili k severu nebo jihu, zda jste klečeli nebo ne. Byli bychom jen rádi, abyste se uvolnili a věděli, že tato komunikace je vždy otevřená… je vždy otevřená. A když nedostanete žádnou odpověď nebo ji nevnímáte, buďte pak natolik odvážní a moudří, abyste pochopili, že není vždy nutné získat odpověď nebo pocit, abyste věděli, že tu jsme. Máte ve své moudrosti dostatek pochopení ohledně rodiny, abyste tyto názory propustili a uvědomili si, že jste vždy a kdykoli slyšeni?

.

Toto poselství je pro všechny. Je o vztahu, jaký s vámi máme, který je vždy otevřený. Není lineární. Když s námi mluvíte, pak my mluvíme zároveň s vámi. Neděje se to lineárně tak, abychom čekali, až domluvíte do konce, ale mluvíme současně. Když právě teď nasloucháte tomuto channelingu, jste si vědomi, že i my vám nasloucháme? Víme, kdo k nám hovoří v této místnosti. Nejsme lineární, můžeme mluvit tady a tam a zároveň vás obejmout.

.

Takové je poselství. Je snadné, prosté. Vystupte z vaší krabice, nastal k tomu čas. Je skutečně už na čase, abyste přestali s analyzováním a prostě jen byli. Pokud se oprostíte od strachu anebo intelektuální zvídavosti a necháte věci, aby se prostě jen děly, protože důvěřujete laskavosti Ducha, který je vždy s vámi – když to dokážete udělat,pak se rozpustí mnoho věcí, které vám blokovaly vaši cestu. Víte, co vás na vaší osobní cestě blokuje? Pokoušíte se přehnaně analyzovat a kritizovat, co Bůh s vámi dělá, když vás něco trápí. Ale teď se rozhodněte, že budete zodpovědní za to, co pro vás Bůh zamýšlí.

.

Ano, existuje závoj. Ano, je to s tou komunikací těžké, protože s vámi osobně nehovoříme lineárním způsobem. Ale je lehké, velmi snadné, projít závojem s láskou a pochopit elegantní moudrost – tuto nesmrtelnou a neustávající laskavost vůči vám. Nekonečnou a neutuchající laskavost vůči vám. Je jedno v jaké situaci se právě v této vteřině nacházíte – Bůh vás zná, je tady a řeší ten rébus společně s vámi… společně s vámi.

.

Pokud jste nikdy nemeditovali a žijete jen s představou, že rukama obejmete Tvořivý zdroj – pokud je to všechno, co uděláte, pak je to všechno, co je k tomu zapotřebí. Nemusíme o vás slyšet, jsme pořád tady a držíme vás za ruku. Stačí, když ji k nám vztáhnete.

.

Myslíš tím, že nemusíme dělat to nebo ono, že nemusíme hledět určitým směrem nebo určitou dobu dlouze meditovat nebo říkat určité věci?“Ne, nemusíte. Ne v komunikaci s Duchem – ne, nemusíte!

.

Ale pokud to děláte a chcete říkat určité věci, zejména láskyplné věci, pak něco budete vnímat. Když se budete cítit na dně a budete mít odvahu vztáhnout obě ruce a říct: „Milý Duchu, cítím se hrozně, ale přesto tě miluji,“ pak budete v celém těle vnímat mravenčení, jak bude Bůh oslavovat vaši odvahu, že dokážete zároveň mít problém a vyjádřit lásku. Taková je stará duše… taková je stará duše.

.

A takové je dnešní poselství: Buďte tiší a vězte, že jste Bohem…

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – „Where is God“ , 20:14 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět