KA – Světelné tělo

Světelné tělo KA

 

Učení o KA patří k mysteriu Egypta.

Lidem bylo dané toto učení proto, aby pochopili, jakým způsobem dosáhnou svých duchovních cílů a stanou se pány svých životů na Zemi. KA znamená sběratel a rozvaděč života, nebo božský dvojník. KA je spojená s osudovostí.

 

Můžeme KA popsat jako elektrické schéma světelného těla, které existuje současně z 3 dimenze po 6 dimenzi. Energie KA je energie, která sestupuje z vyšších dimenzí a vibruje velmi, velmi rychle. Když se otvírají kanály KA a probouzí se spojení s božským dvojníkem, protéká silný proud tantrické sexuální energie nejenom přes rozmnožovací orgány. Energie KA je klíčem ke znovuoživení a údržbě všech vašich meridiánových systémů na éterické úrovni.

 

Proud energie KA prochází i přes kanály KA v astrálním těle, přes nervový systém a žlázy fyzického těla a přes systém 16 páru elektrických meridiánů (nyní máme jen 12 meridiánů).

Otevření kanálu KA vyvolává osvobození tantrické energie (TANTRA je síla, kterou byl stvořen tento svět).

 

Existuje 32 energetických linií s aktivními body. U každého páru existuje určitá funkce, která se vztahuje k emocionálnímu, mentálnímu, duchovnímu a fyzickému zdraví k doplnění její hlavní funkci vytvoření obalu, do kterého vědomí KRISTA nebo SVĚTLA může vstoupit a projevit se ve fyzickém životě. To znamená projevit BOHA a BOHYNI.

 

Celé tělo, včetně všech orgánů je v tomto procesu zúčastněné a musí být zdravé. Když energie KA sestupuje z vyšší dimenze a zaplňuje kanály, současně se uvolňují i zablokované energie. Tantrická sexuální energie protéká mezi buňkami a spolu s kundalini nahoru po páteři prochází přes čakry. Je to čistá energie tvořivosti. Je sestavena z kosmické substance nadšení a blažené extáze a je jednou ze sil, které byly na Zemi nejvíc poškozeny a zdevastovány (tyto síly jsou nejvíc zkreslené). Otevřením a přijímáním energií KA přes sebe se automaticky nezmění naše sexuální chování, ale zpřístupní nám vyšší frekvenci těchto energií.

 

Po otevření a aktivaci světelného těla KA se bude proudění energie KA postupně zrychlovat a narůstat, což povede k  očistě od energetických bloků, většímu duchovnímu zapojení a širšímu otevření se vůči vyšším funkcím KA.
Pokud naše životní síla vstoupí do našich vyšších mozkových center a naše Světelné tělo Ka se tímto z energetizuje, tak začne pro nás jiná fáze Vzestupu. V této fázi začínáme tím, že světlo okolo nás začneme vstřebávat a přeměňovat pro náš  tělesný metabolizmus. Světlem se tu rozumí spirituální Světlo, světlo, které existuje na spirituální úrovních. Toto světlo vyživuje světelné tělo KA a zvyšuje jeho vibrační frekvenci. Až tělo KA dosáhne určitou frekvenční úroveň, a když se mu podaří tuto frekvenci stabilizovat, zapálí se v KA éterický oheň, čímž se přemění na SAHUNesmrtelné Energetické tělo. To bychom mohli nazvat jako finální stádium této zvláštní formy vzestupu. Ale i další navyšování Vědomí člověka, ať už je to jakýmkoli jiným postupem, které tu mám na mých stránkách a které nabízím v seminářích nebo terapií a léčení, je pro vás urychlení v navyšování vědomí vašeho Člověka.

 

Otevírám a aktivuji světelné tělo Ka již od roku 2008, kdy jsem byl iniciován. Tento proces aktivace a otevření světelného těla Ka urychlí mnohonásobně váš osobní vzestup.

 

V zájmu maximální návaznosti na odvedenou práci, a aby zůstaly kanály otevřené, potřebujete nějakou dobu praktikovat udržovací program, který najdete v manuálu 1. semináře.

Na semináři světelného těla KA vám toto tělo aktivuji a vyčistím a pak postupně v tomto a dalších seminářích světelných těl KA dostanete další komory léčení a transmutace. Předávám je v meditacích.

Tyto komory vám umožní si vyčistit vaše světelné tělo a urychlí se tím sestup  Vyššího Já do fyzického těla. Tím se zároveň i léčíte a prosvětlujete si i vaše vztahy, negativní emoce a jiné věci a vyvazujete se z nízkých vibračních polí v dolních čakrách.

Léčebné komory si pak můžete provádět dál doma sami. Půjde vám to lehce, protože když si je na semináři jednou zažijete, už se tam umíte dostat sami. Už jsme to dělali v Egyptě a tak vám to s námi půjde  snadno.

 

 

Klíčem k udržení energie KA v pohybu, k zachování otevřenosti kanálů a rozšiřování proudění je: oddat se léčení a vypouštění minulosti.

 

 

Dohromady je 26 léčebných komor, které vám budu postupně v dalších 6 pokračováních předávat.

 

V prvním semináři o otevření a aktivaci světelného těla KA se v první meditaci otevřou kanály KA – je to 16 párů energetických kanálů. Při další meditaci se očistí a aktivuje šablona KA. Po obědě pak jsou 2 očistné komory pro zlepšení zdravotního stavu našeho těla.

 

Jsou to KOMORA  SVĚTELNÉ  KVANTOVÉ  PŘEMĚNY,

KOMORA  MULTIDIMENZIONÁLNÍ  LÉČENÍ A INTEGRACE.

 

V sedmi seminářích postupně projdeme 7 stupňů světelných komor. Na každém semináři jsou 4 meditace.

 

Ti zájemci, kteří mají za sebou nějaký předchozí seminář Světelného těla Ka dostanou další soubor čtyř léčebných komor.

 

Při přihlášení, prosím udejte poslední stupeň semináře, který máte (najdete ho na skriptech).

 

Zvu vás srdečně na otevření a aktivaci energie světelného těla KA a léčení světelného těla KA.

 

Cena:

1.500,-Kč, nebo 65,- €

ke každému stupni dostanete manuál

 

Samozřejmě, že předávání jde i na dálku, ale není nad osobní setkání, kde se dozvíte mnohem víc a půjde vám to všechno i snadněji…

 

Objednání

Objednat se můžete jakýmkoli způsobem, který najdete na stránce Kontakt.

Prosím, uveďte vaše jméno, příjmení, spojení na vás.

 

Rozpis seminářů

Vyberte seminář v Kalendáři akcí.