12-2016 Kryon

Numerologie

Tento živý channeling Kryonabyl přijat v Las Vegas, Nevada, 10. prosince 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Toto je poslední hlavní channeling roku 2016. Bude následovat ještě další, ale nebude se již zaměřovat na nějaké konkrétní téma. Rád bych vám dneska předal něco, co jsem dosud neudělal. Chtěl bych se zaměřit na téma, o které se mnozí z vás zajímají a rádi by k němu získali základní informace. Dalším důvodem dnešního tématu je, že se obzvlášť hodí k tomu, co se právě teď na planetě děje. A mimořádně se hodí pro vás a váš posun v novém roce (2017). Rád bych promluvil o určitých energiích, které jsou často sporné, protože reprezentují staré systémy a staré věci, ve které někteří lidé věří a jiní zas ne. Pohodlně se tedy usaďte, uvolněte se, poslouchejte (nebo čtěte) a získejte rozsáhlé pochopení několika věcí, které vám dosud nebyly úplně vysvětleny. Pro všechno existuje důvod, jak ještě uvidíte. Dnes večer chci promluvit o numerologii. A začnu jedním předpokladem, podám definici, povím vám o číslech a o tom, jak se se současným posunem shodují, co znamenají a naopak, co neznamenají.

.

Definice a základy numerologie

Numerologie je definována jako energie čísel. Je to jednoduché: čísla mají energii. Jenže když to sdělíte některým lidem, podívají se na vás, zakroutí očima a řeknou: „V mém světě ne. Čísla jsou prostě čísla. Nic nedělají, vyskytují se jen ve výpočtech a to je všechno.“ Numerologie je starodávnou naukou. Nejprve bych se chtěl omluvit numerologům, protože existuje mnoho druhů numerologie a dokonce i ta, kterou vám teď předám, je extrémně komplexní; proto vám teď vysvětlím jen základy. Začneme tím nejstarším systémem, který můžete na této planetě najít a který se stále ještě vyučuje. Je to tibetská numerologie. Pro některé z vás je však pořád obtížné přijmout předpoklad: „Jak může nějaké číslo něco znamenat? Jak může být něčím jiným než inkoustem na listu papíru nebo vysloveným slovem?“

.

Pokud se nad tím zamyslíte, pak vždy, když vidíte nějaké číslo, je většinou součástí nějaké komunikace, třeba jako cifra ve výpočtu nebo označení nějaké konkrétní pozice. Když vidíte „stranu 30“, pak je v tom poselství. Představte si knihu bez číslování stran – to by bylo chaotické, protože byste se nemohli vrátit k přečtené stránce, aniž byste použili nějaké jiné označení. A tak jsou to tedy číslice vytištěné na stránkách knihy. Neříká vám to, že číslo má nějaké poselství? Energie čísla stránky říká: „To je ta strana, na které se to nebo ono událo. A nejen to – existuje ještě strana přede mnou a strana za mnou a obě mají jiná čísla. Toto specifické číslo na stránce tedy vypráví nějaký příběh a v tomto příběhu tkví energie.“ Tohle je jen malý příklad, jak nějaké číslo může předávat poselství a vyprávět příběh; není tedy jen prostou číslicí. To je základ obecné numerologie, totiž že čísla obsahují energie, které lze jednoduše definovat a posléze z nich odvodit nějaký příběh. Stejně jako pro čísla stránek v knize existuje všeobecný význam pro čísla. Nauka, kterou vám teď předávám a kterou jsem vám dosud v žádném channelingu tímto způsobem nevysvětlil, definuje jednoduchá čísla a jejich význam. Než s tím však začnu, chci vám říct, že numerologie existuje i v takových systémech, o kterých byste nikdy neřekli, že mají s čísly něco společného. Setkali jste se už někdy s někým, kdo dokáže číst z čajových lístků? Co z nich vyčte? Je to kombinace vzorů, avšak přesně vzato jsou to čísla. Neboť zkoumá špičky lístků, jejich množství a odvozuje z nich význam, založený na číslech. Možná jste slyšeli o někom, kdo věští házením kamínků. Co odečte z kamínků? Sdělím vám tajemství: sečte pozice, které hodíte, a vyvodí z nich nějaké číslo, které pak něco znamená. Numerologie má tedy hodně podob.

.

Popíšeme si teď ten nejjednodušší starý systém numerologie – řadu od 1 do 9. Vysvětlím vám význam jednotlivých čísel, jak je vidí Tibeťané. Zároveň vám řeknu, že ke všemu, co vám tady popisuji, existuje doplnění. To už je však komplikované a o tom teď nebudeme mluvit. A nejen o tom, navíc jsme vypustili i nulu. Existují významy 0, avšak ty předáme později v komplexnějším systému, ve kterém pak pochopíte, proč vlastně existují. Pojďme si tedy popsat čísla od 1 do 9 a pak se podívat, v jakém období a v jakých letech se nacházíte a jaká osobní jména vás obklopují. Podívejme se, zda se k nim jen na základě čísel vážou nějaké podobné myšlenky a obrazy. Existují lidé, kteří vezmou abecedu a přidají písmenům odpovídající číslice. A nehraje žádnou roli, jaká to je abeceda, protože základy numerologie se zdají být náhodou. Přesto však žádná náhoda neexistuje, pokud jste duše na této planetě. Drazí, skrze svobodnou volbu můžete tvořit, cokoli chcete. Když však věnujete pozornost tomu, co už tady je ve fyzice, v číslech, barvách, pocitech, mřížkách, pak vidíte, že vše se děje kvůli vám, pro vás. Systémy tedy existují všude. Vezmete-li abecedu, přidělíte čísla písmenům a pak vezmete své jméno a sečtete odpovídající čísla, dostanete odpověď. A ta odpověď je energií, která vás obklopuje. Možná řeknete: „Ale to je jen náhoda.“ Není to náhoda. Není náhoda, jak se jmenujete. Mluvili jsme už o potenciálech a o skutečnosti, že když jste spojeni s metafyzikou planety, existuje skutečně jen velmi málo náhod. Podívejme se tedy na ta čísla.

.

1

Jednička v zásadě znamená nový začátek. Je to začátek, přeměna, přepsání, rekalibrace – znamená něco „nového“. Je to první číslo, to je jednoduché. Významy všech čísel jsou v zásadě jednoduché a můžete si je dobře zapamatovat. Časem to bude komplexnější.

.

2

Dvojka znamená dualitu a odpovídá také svobodné vůli. Pokud vám u něčeho vyjde dvojka, říká vám, že je to spojeno s rozhodováním a že v tom dualita možná představuje výzvu, komplikovanou záhadu, skládačku. Dvojka je zcela naplněna lidskou svobodnou vůlí.

.

3

Trojka je katalyzátor. Pokud vám vyjde trojka, víte, že její energie ovlivňuje ostatní věci, aniž by se přitom sama měnila. Proto je katalyzátorem. Mnoho léčitelů a učitelů má kolem sebe stále trojku. Někteří obdrželi tuto trojku jako znamení spirituálního systému, který skutečně existuje. Ve vašem vlastním spirituálním systému vaší kultury máte takovou Trojici: dělíte Boha na tři části. Je to katalytická číslice, protože tyto tři části hýbají ostatními věcmi. Léčitel s trojkou je někým, kdo tu je, aniž by se sám měnil – avšak změní se každý, kdo vstoupí do jeho života.

.

4

Čtyřka je číslem Země, znamená sounáležitost, Gaiu. Znamená víc věcí, než byste dokázali definovat. Je to číslo spojené se zemí. Najdete mnoho sedláků i spoustu rančerů, kteří se zabývají chovem dobytka, kteří mají čtyřku. Zajímavé je, že čtyřky se vloudily dokonce i do sociální oblasti jako například 4-H club (Kryon se směje). (4-H je největší americká organizace zaměřená na vývoj a podporu schopností dětí a mládeže od 5 do 18 let. Děti se ve 4-H klubech účastní celé řady zábavných programů, založených na různých projektech jako je zahradničení, práce se dřevem, fotografování, modelářství apod. Hravou formou si tak rozvíjejí různé schopnosti jako je spolupráce, komunikace, získávání nových přátel, ekologické myšlení atd. – pozn. překl.)

.

5

Pětka znamená změnu. Pokud někde vidíte pětku, znamená to, že energie situace, místa, adresy nebo roku nějak souvisí se změnou. Nu, už teď po pouhých pěti číslech možná někteří z vás namítnou: „Opravdu nechápu význam těchto čísel. Mohu žít svůj život, aniž bych o tom něco věděl.“ A máte pravdu, protože máte svobodnou vůli a můžete tohle všechno vypustit. A čísla vás pak skutečně nebudou ovlivňovat, protože vy sami jste svým vlastním číslem … jste číslem „abstinence“ (Kryon se směje). Máte svobodnou volbu. Nemusíte těmto věcem věřit a ony vás ani nebudou ovlivňovat, protože je prostě přecházíte bez povšimnutí. „Kryone, myslíš tím, že když se pro něco objeví číslo změny, žádnou změnu neprožiji?“ Tohle je těžké vysvětlit, drazí – když v to nevěříte a vnitřně se s tím neztotožníte, pak to znamená, že to nepřijímáte ani ve své realitě a ve své pravdě – pak vás to téměř neovlivní. Ne, neovlivní. Protože vy jste v nějakém jiném, vlastním paradigmatu. Můj partner na tom byl stejně, když jsem ho potkal. Nevěřil na žádnou z těchto věcí, čísla pro něj byla prostě jen čísla. Avšak jakmile pochopíte tyto věci, až se stanete součástí tohoto systému a svou svobodnou volbou si jej osvojíte, pak v tom můžete najít mnoho věcí. Protože pak budete připraveni s tím pracovat a budete citliví vůči metafyzice této planety.

.

6

Šestka znamená harmoniiJe to komplexní a vysoké spirituální číslo, ale především znamená harmonii. Jak vidíte, mohou být některá z těchto čísel úžasná. Ať už jde o numerologické vyjádření jména nebo adresu, mohou být jasným znamením toho, kde se nacházíte nebo kam směřujete. Pokud při numerologickém přepočtu názvu nějakého projektu vychází šestka, pak je patrné, že bude harmonický a vstřícný. To nás přivádí k něčemu jinému: Existuje mnoho jmen, která byla vyvinuta výlučně z numerologie. Někteří lidé si změní své jméno a vytvoří jiné s lepším numerologickým číslem. Možná se teď zeptáte: „Funguje to?“ Rád vám odpovím: Když vás lidé začnou oslovovat jiným jménem, dostane toto jméno energii, protože je (nahlas) vyslovováno a protože bylo se záměrem změněno – ano, funguje to.“

.

7

Sedmička znamená čistou spiritualitu. Všechny věci, které obsahují sedmičku, mohou vycházet ze spirituálního základu. Je to dobré číslo pro oltáře, pro různé organizace nebo aktivity, při kterých mluvíte o věcech, které jsou pro vás významné a duchovní.

.

8

Osmička představuje manifestaci (zhmotnění) a hojnost. Každý by chtěl mít osmičku. A nemusí jít zrovna jen o peníze, může vám manifestovat také zdraví, dlouhý život, silný imunitní systém. Chemie vašeho těla může být bohatě naplněna a chránit vás před nemocemi. Manifestace a hojnost tedy mají mnoho významů, ale znamená vše, co vám poskytuje a umožňuje vytvářet věci v hojnosti.

.

9

Devítka znamená ukončení, završení. I to může mít mnoho významů. Může to znamenat ukončení něčeho, třeba studia. Ukončili jste nějaký kurz a den závěrečných zkoušek by mohl být dobrým dnem pro devítku. Vypráví o ukončení něčeho a může to být konec paradigmatu nebo systému. Může to znamenat konec starostí, konec určitého způsobu myšlení. Ve společnosti to může být konec starých zvyklostí, nějakého projektu nebo prostě ukončení něčeho, co předtím existovalo.

.

Komplexní oblasti numerologie

To je devět čísel, jak jsme je dosud v žádném předchozím channelingu nedefinovali. A teď se to zkomplikuje. Zaprvé: Co se děje, když máte vedle sebe stojící číslice? Jedno číslo ovlivňuje druhé, v závislosti na své vlastní energii. Co se stane, když máte víc čísel, například 481? Osmička, která znamená hojnost, je ovlivněna jedničkou a záleží na tom, jak dlouho už existuje. Dalo by se dokonce říct, že je to kvantová numerologie, neboť obklopující číslice mají vliv. Ale o tom mluvit nebudeme.

.

Každé číslo má své astrologické vlastnosti. Všechny planety jsou zapojeny do numerologie, přičemž se všechno může měnit na základě situace, jak se astrologie mění z minuty na minutu. Pokud byste tedy chtěli skutečně pochopit komplexnost systému, který nedefinuje jen čísla a energie něčeho, ale i k nim náležící astrologické vlastnosti, pak vás to může zavést k novým definicím a zcela specifickým stezkám. To jsou jen dvě oblasti, o kterých ale také nebudeme mluvit. Rád bych to ponechal jednoduché a jen vám ukázal, kde se nacházíte. Začněme precesí rovnodennosti, do které jsou čísla také zapojena.

.

Mistrovská čísla

Ve zjednodušené numerologii budou všechna čísla, bez ohledu na to, jak dlouhé číslo je, vždy sečtena na jedno číslo. U této zásady existuje jen jedna výjimka. Jako první zopakuji: je jedno, jak dlouhé číslo je, sečítejte tak dlouho, až dostanete jednu číslici a to je pak energie, kterou vyzařuje. Výjimkou je, pokud vedle sebe stojí identická čísla jako je 11, 22, 33, 44, 55 atd. až do 99. To jsou takzvaná mistrovská čísla. Mistrovská čísla mají svou vlastní identitu a energii. Číslo 11 například znamená osvícení. Číslo 22 velmi silnou dualitu33 je nejvyšším číslem soucituPro každého z vás, kdo během uplynulých let viděl na hodinách 11:11, to bylo poselství osvícení, které přichází. Osvícení, osvícení – 11:11, to byl ten význam. V tomto případě nesčítáte 1 plus 1 dohromady, abyste dostali dvojku. Protože 11 je mistrovským číslem a vy ji kvůli zesílení, zintenzivnění vidíte dvojitou. Drazí, léta jsme vám už říkali o osvícení – posunu 11:11, které k vám přichází: Světlo zvítězí. A vy teď můžete pochopit, proč se před posunem tak často na vašich hodinách objevovalo 11:11 a po něm už tak často ne. Mnozí z vás už 11:11 téměř nevidí, a pokud jej spatříte, je to připomenutí transformace, která byla předpovězena.

.

To zvláštní u mistrovských čísel je, že jsou identifikována jen do 33Jaká to náhoda, že je to počet aktivních procent vaší DNA. 44 je neznámé, 55 a dál by byly (pro vás) nepochopitelné. Tibeťané o tom říkali, že až vědomí dosáhne určitého bodu pochopení, pak bude možné identifikovat mistrovská čísla nad 33. Jinými slovy: Tato čísla obsahují koncepty, které přesahují vaše současné chápání a nejsou vědecké. Jde o soucitné jednání, o jednání, které jste dosud neviděli, o mistrovství, jakého jste ještě nedosáhli – a proto zůstávají tato čísla zatím nedefinována. Číslo 33 znamená soucit mistra. Nejvyšší soucit, jaký existující lidstvo zná, je 33. Co jste si mysleli, když se dostalo 33 zasypaných horníků na povrch Země? Věděli jste, že reportéři, kteří o tom podávali zprávy, říkali: Všude se objevovalo číslo 33? Nebyl to jen počet zasypaných horníků, ale i doba a počet dnů, než byli zachráněni, počet záchranných scénářů – 33 bylo všude (viz poselství 33 horníků z 5. 11. 2013 – pozn. překl.). A ti, kdo studovali numerologii, věděli, co se bude dít a že se všichni muži živi a zdrávi dostanou na povrch. Byla to oslava, radost, slzy – soucit mistra. Dokonce ještě než začali záchranné práce s vrtáním, bylo možné sledovat a vnímat, že muži budou nalezeni, zachráněni a budou v pořádku. Vidíte, jak numerologie jako energie s předstihem poukazovala na to, co se stane.

.

Precese rovnodennosti

Precese rovnodennosti je 26 000 let trvající kolébání Země. To dává součtem 8. Nemluvíme však o kolébání Země, ale o tom, co se bude dít, když se vám podaří překonat středový bod – což bylo 21. 12. 2012. To je příběh manifestace. Hojností, která se manifestovala tímto 26 000letým cyklem kolébání, je Země, která dosáhla zvýšeného stavu, mistrovství – DNA, která začíná vibrovat na vyšší frekvenci. A vy jste uprostřed toho. Překročili jste střed, manifestovalo se to! Proto je to 26 000 let – už jste si někdy ta čísla sečetli? Není to žádná náhoda. Precese rovnodennosti, tedy doba, kolik toto kolébání zabere, aby prošlo Mléčnou dráhou, obnáší 36 let* – to je 9. Připravte se na mnoho devítek, neboť precese rovnodennosti volá hlasitě 9, 9, 9, 9… Je to konec něčeho starého a začátek něčeho nového18 let k jejímu středu – to je devítka – a dalších 18 let od středu, opět devítka. Když dojde k posunu, devítky kralují a stále dokola opakují: Staré odchází! Vše, co jste si mysleli o přirozenosti člověka, se změní a bude to mnohem velkolepější a skvělejší, než jste si kdy dokázali představit. Láska Boha bude jednoho dne proudit vaším vědomím a začnou se rodit děti, které budou vědět, kým jsouNa planetě bude vědomí, které bude vyšší než 44 %… ano, dokonce 55 %. Dosáhnete vlastností mistrovství, sami budete ovládat čas, možná dokonce i život samotný, budete umět manipulovat s fyzikou. Drazí, to je vysoké vědomí a už jste ho viděli u mistrů. Bude to však ještě hodně dlouho trvat.

.

Plejáďané

Ti, kteří vás oseli, prošli přesně tím samým. Neměli žádnou precesi, žádné kolébání své planety, ale zcela jiný scénář. Přesto přišli z hvězd a mělo to souvislost se slunci, která se určitým způsobem objevila v jejich blízkosti. Až po tisících let k něčemu došlo: jejich vědomí se začalo měnit a nastal stejný posun, jakým procházíte teď vy. Jejich historie byla horší než ta vaše, o tom už jsme dřív mluvili. Myslíte si, že jste se s vašimi válkami, vším tím utrpením a soužením ocitli na pokraji genocidy, avšak Plejáďané jednou prožili úplnou genocidu. A přesto se z toho vzpamatovali. Drazí, ti, kteří vás oseli, si prošli mnohem horší historií než vy.

.

Budoucnost v nové energii

Jak dlouho to trvalo od okamžiku jejich transformace, jejich posunu, až do doby, kdy nás mohli osít?“ Ani bych si netroufal zmínit, jak dlouho to trvalo, protože by vás jen deprimovalo pomyšlení, jak dlouhou dobu byste k tomu potřebovali. Drazí, rád bych, abyste změnili svůj vztah k času. Měříte čas podle toho, jak dlouho žijete – to je vaše metoda měření. Pozorujete jednu délku života a odvozujete energii podle počtu let. K tomu bych vám řekl, že to není korektní. Protože jste věční a vždy budete. Život za životem jste tady a začínáte se probouzet a rozpomínat, proč tu jste. Až příště přijdete – ano, vrátíte se zpátky, slyšeli jste mě? – až tedy příště přijdete, probudíte se s určitým vědomím a chyby z posledního života už nebudete opakovat. To je stará duše, která vchází do nové energie. Bude to poprvé, kdy se po posunu probudíte do nové energie – poprvé. A bude to úplně jiné než předtím. Tentokrát jste se narodili do určité energie a od teď bude při každém dalším vašem narození jiná energie a vy budete vědět, že jste starou duší. Budete mít moudrost, abyste už neopakovali chyby z tohoto života, a lidé budou rozpoznávat, že jste jiní. Už teď se začínají měnit děti a budou to dělat tak rychle, že jednoho dne bude všechno jinačí, než jak to vidíte dnes. Jde zcela prostě o proces dospívání. Místo abyste byli na „dětském hřišti“ – (Kryonova metafora pro nevyspělost lidstva, kterou často ve svých poselstvích používá – pozn.překl.) jako dnes, budete se nalézat v situaci, kdy se budete vzájemně vnímat, chápat a radovat – to se děje mezi 8. a 18. rokem, když dospíváte. Budete společensky aktivní a velmi se změníte. To je to, co se děje s lidstvem. Už nebudete vést žádnou válku a nebudete zabíjet lidi, protože se budete vzájemně znát a jiní lidé už pro vás nebudou záhadou natolik, abyste řešení nějakého problému viděli v jejich zničení. Ohlédnete se zpět a řeknete: To bylo nanejvýš barbarské.“ Něco takového, jako ukončit něčí život, vás už vůbec nenapadne, protože ve vašem vědomí pro to nebude místo. To je to, čím se stanete.

.

Devítka, která reprezentuje celý ten cyklus 26 000 let Země, spojený s tím, co vidíte, je koncem starého způsobu civilizace. Všechno, čím jste byli vy, lidé, se událo během posledních 26 000 let. Vždy jste existovali v energii tohoto cyklu. Nový cyklus právě začal – vidíte, kolébání pokračuje dál, avšak tento cyklus se kolébá jinak, se zcela novým číslem.

.

Rok 2016

Drazí, rád bych, abyste se teď podívali na rok 2016. Jaká to náhoda – součet dává 9. Zase devítka. Co znamená tato devítka? Znamená, že rekalibrační energie, která nastala v r. 2012, směřuje ke konci. Že skončí vaše frustrace související se snahou vyrovnat se s novými frekvencemi, vytvořenými posunem. Znamená, že se ve vašich životech zase objeví slunce. A astrologie to ještě zesílí, protože mluví o přesně stejných věcech jako numerologie. Nadcházející rok 2017 je jedničkouNový cyklus bude tvořit dohromady hodně devítek a jedniček, ale my teď mluvíme o současném okamžiku. Devítka také reprezentuje velké změny, protože vždy, když dojde k něčemu novému, něco nového změní paradigma, najdete určitá vyzařování čísla 5. Možná to teď ještě není vidět, avšak v astrologii to viditelné je. Všechno to probíhá podle čísel.

.

Radost

Uzavřu to následujícím: Vše, co se právě teď děje, numerologicky naznačuje ukončení a ukazuje obraz nového začátku. Možná jste právě teď na dně a nevidíte žádné cestu, jak z toho ven. Dám vám radu. Během pár dní se ocitnete v energii 1, která znamená „nový začátek“ (Kryon má na mysli začátek roku 2017 – tento channelling je z 10. 12. 2016, pozn. překl.). I když právě teď si připadáte hodně vzdálení od něčeho radostného a ve svém nitru nedokážete nalézt faktor radosti, rád bych, abyste si vybudovali oltář radosti, ať už fyzicky nebo mentálně. A rád bych, abyste k tomuto oltáři chodili a děkovali Duchu za všechno, co se dělo a děje ve vašem srdci, ve vašem rozumu a ve vašem životě. Když to uděláte, vyšlete tím magický signál, který spolupracuje s planetou, polem a numerologií roku. Rozpoznají váš záměr a věci se začnou měnit. To je krása fyziky, která ví, kdo jste. Je to krása Stvořitele, který stvořil fyziku a ví, kdo jste. Vidíte, jak všechno spolu souvisí? Všechno souvisí se vším. Vyhlížejte synchronicity, až s tím začnete. Pokud se budete i nadále utápět v tom starém, drazí, nic se nezmění. Slyšeli jste? Pokud se budete utápět v tom starém, nic se nezmění a vy budete pokračovat stejnou cestou dál, se stejnými tématy, stejným směrem.

.

Ten oltář je oltářem radosti. Je to vnitřní dítě, které se šťastně probouzí, nevinné vůči věcem, které by mu mohly škodit. Avšak ve vašem případě to není nevinnost, ale moudrostkterá vás povede, která dokonce může změnit vaši vlastní chemii a vytvářet věci, jež budou pro vás dobré: delší život a konec strachu. Delší život a konec strachu – dokážete tomu uvěřit? Rád bych, abyste si tento oltář vytvořili. Udělejte to 1. ledna. Chcete si jej u sebe reálně postavit a máte kolem sebe lidi, kteří to nechtějí? Nevadí, pak si jej zbudujte ve své mysli. Postavte si svíce tam, kde je chcete mít, zapalte je a uspořádejte si oltář mimořádným způsobem.

.

Avšak hlavní věc je radost ze soucitného jednání na této planetě. Vidíte Boha při práci a vidíte sebe při práci – a věci se začnou měnit, protože numerologie, nové energie, pole a všechno ostatní se teď začíná spojovat do velké šestky – pamatujete si, co znamená 6? Harmonii. Velká 6 přichází a znamená vás v harmonii s touto planetou. Budete vídat na hodinách pár nových čísel, která opět budou mít nějaký význam, avšak tentokrát už ne globální, ale jen pro vás samotné. Budete stále vídat určitá čísla, která se týkají jen vás, protože ostatní uvidí jiná čísla.

.

Numerologie se bude vyvíjet dál a bude ještě víc intuitivní. Bude vám vyprávět příběhy a malovat obrazy, neboť je energií planety. To je to, čím jste. Neberte tento channeling na lehkou váhu, drazí, neboť se vydáváte ze samých devítek do nového začátku. Končíte starou cestu – a všechno s ní související poputuje do odpadkového koše. Ještě jste s tím novým neměli nic společného – pohlížejte na to jako na něco úplně nového, jako na bílé plátno. Nyní si zřídíte oltář a budete oslavovat radost, která přichází. Může to být ještě jasnější?

.

Jako vždy se možná tomuto zvláštnímu channelingu budou vysmívat lidé, kteří to nepochopí. Nebudeme však tyto lidi nijak odsuzovat, protože Bůh je i v nich. Existují různé úrovně probuzení. Vy, staré duše, jste tu již dlouho a víte, jak věci fungují. Proto mluvíme k vám. A ti, kteří to ještě nechápou, dojdou ke své transformaci později. Možná jsou na planetě noví, do těchto věcí se ještě nepouštějí, protože na to ještě nejsou připraveni. Když jste jako školáci postoupili do nejvyšší třídy, získali jste už tolik vědomostí, o nichž prvňáčci neměli ani ponětí. V tom mezi vámi není žádný rozdíl. Neexistuje žádné posuzování těch, kteří od toho s posměchem utíkají. Vaše intuice a vaše moudrost říká, že tohle je skutečné. Všechno tohle je reálné. A pak jsou tady ještě ti, kteří říkají: Chtěl bych toho být součástí. A když to budete říkat, osvojíte si to a stanete se toho součástí. Vítejte na nové planetě Zemi, jejíž energie přispívá k harmonii vašeho života.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Numerology“ 43:07 min.

* 36 let – o tomto období Kryon mnohokrát hovořil ve svých poselstvích jako o oknu příležitostí. Širší informaci podal v channelingu z 8.12. 2012 - Čas říct sbohem

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět