6-2014 Kryon

„Tři kroky k začátku vzestoupené lidské civilizace“

 

Milí přátelé,
tentokrát jsme také přeložili úvodní channelovanou meditaci, která obvykle předchází před hlavním channelingem Kryona v podání Lee Carrolla. Tyto úvodní meditace provádí někdo ze spolupracovníků Lee Carrolla, v tomto případě to byla Peggy Phoenix Dubro v napojení na Kryonův doprovod. Pod tímto úvodem pak najdete avizované poselství Kryona. Užijte si tedy, prosím obě části.

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat při Letní světelné konferenci v Mt. Shasta, v Kalifornii dne 13. června 2014
Duální channeling Peggy Phoenix Dubro a Lee Carroll

 

Úvodní channelovaná meditace pod vedením Peggy Phoenix Dubro:
Já jsem Kryonův doprovod. Jsem moudrost ženského božství v úctě k moudrosti mužského božství, která hovoří v těchto časech změny, aby vám připomněla jednotu, která je nyní možná ve vás… aby vám připomněla jednotu, která je možná v tomto vašem světě… aby vám připomněla jednotu, která je možná v tomto vesmíru.

 

Prosíme, abyste se zhluboka nadechli. Užijte si pocit z naplnění svých plic vzduchem, buďte přítomní ve fyzickém těle na této planetě v těchto časech změny. Je toho tolik k vidění a je toho tolik, co dělat v této době, a my po vás chceme, abyste si jen udělali čas na to, abyste procítili své fyzické tělo. Protože to je skrze toto nádherné tělo, jehož jste nositelem, kterým vyjadřujete energie toho, co to znamená inkarnovat se zde na planetě Zemi během těchto časů změn. Nyní, v této době, začnete chápat více z vaší historie, která je mnohem starší než vás to kdy učili. Protože začínáte vidět rodovou linii, ze které jste vzešli. Přicházejí nové způsoby myšlení, nové způsoby bytí, dokonce i nové způsoby cítění. Je zde nový vlnový rozsah emocí… nový způsob cítění.

 

Ptáme se vás, kolik radosti jste ochotni cítit, kolik lásky, kolik soucitu? Tento nový vlnový rozsah zvyšuje rezonanci emocí lidskosti a spolu s tím, jak vstupujete do tohoto vlnového rozsahu, začnete stále více vidět své vlastní bytí v očích ostatních. Už žádné poetické, filozofické možnosti, ale realita, kterou nemůžete přehlédnout. A až se tak stane, až zaktivujete tuto rezonanci jednoty s novým vlnovým rozsahem emocí, pak pochopíte svou rodovou linii – nejen coby lidské bytosti, ale také svou rodovou linii z hvězd. Prociťte tuto pravdu. Na základě tohoto uvědomění potom budeme mít čas míru, který byl předpovězen pro tuto planetu. Jste tak blízko. V našem společném čase vám chceme nabídnout jemný, milující doprovod.

 

Budete mít vice jasu a mnohé konflikty již nebudou existovat. Objevíte nové schopnosti v rámci své vlastní bytosti, nové ideály, nová pochopení, která se již ve vás ukazují. Je to doba zkoušek, učení, takže ano, já chápu, že existuje rodová linie, která je má, která je v každém z nás, která nás spojuje s hvězdami. Očekávání je, že moudrost je větší. Prosíme vás, abyste pochopili, že moudrost, kterou otevíráte s tímto novým pochopením, je podporována moudrostí, kterou jste vytvořili a naučili se zde, kde jste se inkarnovali jako člověk. Protože ta znalost pro vás otevírá to, co je možné, co bylo záhadou, odhalí nové způsoby bytí, a vy na to budete reagovat slovy: „Ach! Samozřejmě, vždy jsem to věděl, ale teď to je zde – v mém každodenním životě“.

 

Prosíme vás, až objevíte pravdu svého bytí, nové schopnosti, nové dary, nové uvědomování si, abyste pokračovali, užívali si je přitom, jak rozkvétají, jak se samy uvádějí ve známost. Protože se vzdáte starých způsobů bytí, kde jste se cítili spoutáni, omezováni. A přesto vás budeme žádat, abyste pokračovali, abyste řekli: „Ano, rozumím. Stát se… růst, ale ponechat si rezonanci růstu… užívat si cestu, ale vědět, že energie bude narůstat… právo na svůj život.“ Přesně tak to je. Hmm. Jste připraveni? Jste si jisti? Dělejte to i nadále, jak nejlépe můžete, pokračujte v růstu a definujte, co pro vás znamená integrita – žijte jí, buďte jí, kvůli zplnomocnění, kvůli energii, která přijde. Čekali jste na tuto chvíli. Vlastně jste ji nějakou dobu zadržovali, věděli jste to? Dělali jste to úmyslně, protože jste cítili, že ještě nejste připraveni. A v této chvíli, kdy nastává časový zlom, chápete důležitost, že jste vyrostli do integrity a síly. Kvůli té síle, o kterou jste prosili, se po váš žádá, abyste ji použili s velkou moudrostí. Jste moudří? Jste moudří? Chtěli byste se stát moudřejšími? Potom vám to musíme říci. Nacházíte se v okamžiku, kdy můžete uvolnit stará omezení mnohem snadněji, než tomu bylo kdy dříve. Co z vás udělalo otroka? Protože začínáte mluvit jazykem energie s větší jasností, budete také schopni řídit energetické vzorce svého bytí mnohem snadněji a s větším soustředěním. Jste volní. Vždy jste byli.

 

Hodně se to podobá příběhu Čaroděj ze země Oz, kde se Dorotka dozvídá, že vždycky měla možnost jít domů. Vy jste vždy měli schopnost zbavit se toho, o čem jste si mysleli, že vás pevně svírá. Nová svoboda – prociťte ji, prociťte své pásmo vzestupu, energii, která obklopuje vaši hlavu v oblasti třetího oka. Prociťte tu rekalibraci a energetickou sílu prostřednictvím své páteře, která vás podporuje v těchto dalších krocích. V tomto čase přináší do oblasti vašeho třetího oka vizualizaci toho, co si přejete uvolnit. Otevřete své srdce novému vlnovému rozsahu emocí. Seďte vzpřímeně na svých židlích, hvězdní lidé, lidé země, lidé z hvězd. Prociťte energii toho, co to znamená uplatňovat nárok na své dědictví, být celistvějšími. Vstupte do světla nového vědomí, opusťte stará omezení „musím udělat toto, musím být takový“ a buďte v přítomnosti toho, kým jste. Dovolte spojení, spojení dvojnosti – muž/žena, světlo/tma, člověk/hvězdná bytost. Prociťte svou celistvost, teď, od chodidel až nahoru celým svým tělem. Pozvěte rezonanci nekonečné lásky, aby tepala skrze vás. Pokračujte, pokračujte ve vyživování sebe sama každý den, mějte na paměti, že okamžik, na který jste čekali, je zde. Pečujte o sebe, otevřete se tomuto novému porozumění. Pojďme sdílet naši oblíbenou mantru, ano? Poselství od nekonečného vesmíru lidem:

 

Já jsem vždy s vámi, protože já jsem vy. (Obecenstvo opakuje.) Přijměte to do buněk svého těla, přijměte to skrze informace a poselství, které jsme vám právě předali. Přijměte své vědomí nekonečnosti, v každé buňce vašeho těla, v každé vrstvě vaší DNA, v každém světelném vláknu svého bytí. Teď přichází naše oblíbená část. Poselství od člověka nekonečnému vesmíru:

 

„Jsem vždy s vámi, protože já jsem vy.“ (Obecenstvo opakuje.)

 

Ujišťujeme vás, že my a vesmír se usmíváme, protože vstupujete na úroveň poznání a bytí, abyste se připojili k vesmírné rodině. Vesmír lidí je živý a dobrý. Jste to vy. Vesmír lidí je připraven na další.

 

V těchto chvílích, které sdílíme s vámi, vás žádáme, abyste zvedli své ruce a dotkli se energie, která je okolo vás, procítili pulzaci, vibraci frekvencí, které jsou zde přítomny. Podržte své ruce na svém srdci, jestliže chcete, a otevřete se novým úrovním energetické komunikace multidimenzionální bytosti, kterou jste. Je to v energii nekonečné lásky, radosti. Užijte si to.

 

Já jsem moudrost ženského božství v úctě k moudrosti mužského božství. Zveme vás do tohoto paláce. Prosíme vás, abyste řekli s pocitem ve svém srdci: „Já jsem moudrost ženského božství v úctě k moudrosti mužského božství. Já jsem mužské božství v úctě k moudrosti ženského božství.“ Jak se cítíte? Hmm. Společně pojďme potvrdit: „A to Já Jsem, to Já Jsem.“ Osvícení v energii nekonečné lásky.

 

 

LEE CARROLL  a  KRYON:

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
A zase jednou vyjadřujeme zřejmé. Setkáváme se ve stínu hory. A účelem toho místa je, aby byla diskuze po ruce. A tak to je téma a bude jím po celou dobu této návštěvy. Minulý večer jsme nadhodili nějaká témata z historie – kdo byl v horách, proč a co se může stát příště. Proto nám dovolte začít s naším učením.

 

Dnes večer chci reagovat na učení Plejáďanů. A toto krátké poselství nazvu „Tři kroky k začátku vzestoupené lidské civilizace“. Tedy tři počáteční kroky. Existuje tolik věcí, které byste mohli znát, které byste se mohli učit, kterých byste mohli být součástí, až se otevřou časové kapsle, až k vám začnou proudit informace a vy je budete schopni přijmout. Začíná se měnit lidská povaha. To je katalyzátor, moji drazí, k jemnější lidské bytosti, jemnější civilizaci, k odpovědím na problémy, o kterých jste prohlásili, že jsou neřešitelné. A po celá desetiletí, byl argument od channelerů, lidí New Age a ezoterických věřících stále stejný: „Tak to nemůže být, protože lidé nejsou takoví.“ Lidé mají sklon vidět to, co je, rozhodnout, že to tak vždy bylo a že neexistuje žádné řešení, protože nikdy žádné neexistovalo. Někteří se podívají na lidskou povahu a civilizaci a řeknou, že se nemůže změnit, nikdy se nezměnila a nikdy se nezmění. A staré duše, to je boj, že ano? Protože samotné nástroje civilizačního posunu jsou po ruce. Protože DNA začíná pracovat na vyšší procento, vědomí má nové nápady. Nové nápady vytvářejí rozdílné postupy, paradigmata, na jaká byste nikdy nepomysleli, způsoby dělání věcí, na které byste nikdy nepomysleli, řešení problémů starých dob, o kterých jste řekli, že se nedají vyřešit. Takže jaký druh informací si myslíte, že bude proudit z těch časových kapslí? Právě teď se vám chystám sdělit to, co Plejáďané chtějí  a chtěli, abyste věděli. Pouhé tři věci, a ty jsou tak prosté.

 

Musíte nejprve umět chodit, než začnete běhat. A tyto věci, ačkoliv jsou tak jednoduché, jsou jedna po druhé stále složitější. Na začátek jsou jen tři. Přicházejí ke starým duším, k těm, které jsou úmyslně zde, k těm, kteří vědí, že jsou zde za určitým účelem. K těm, kteří si přišli poslechnout instrukce. Neberte je na lehkou váhu, dokonce i tehdy, když si myslíte, že jste je slyšeli už dříve. Je to tajemství posunu vědomí.

 

Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, rodiče. Sledujete své děti, jak rostou, učíte je, co můžete. Oni se učí všem těm věcem, které se lidská bytost musí naučit – první rok, druhý rok. Od třetího do pátého roku získají vědomí sebe sama, a tím to začíná, že? Vláda ega – dítě se stává jakýmsi ostrovem a vidí samo sebe. Někdy je nezvladatelné, že? Protože vstupují do ochranného módu a módu přežití, do „módu já“. Občas se něčeho domáhá, musí mít to nebo ono. Není zde vědomí ničeho jiného. To není doba na vysoce odbornou fyziku, že? To není doba na sdělení moudrosti toho, jak získat práci, nebo jak bys mělo vypadat, mluvit nebo jednat. Musíte se věnovat tomu základnímu. Musíte se jim snažit ukázat, že v jejich okolí jsou věci, které jsou větší než oni. A než se dostanete k dalšímu kroku, musí přijít větší uvědomění mimo sebe sama. Musíte je dostat z módu přežití*. Je vám to jasné, ještě než vůbec začnu, že? To je první krok.

 

Řekli jsme to už dříve, musíte projít singularitou přežití. Vědomí přežití vytváří strach, nevyrovnanost, izolaci a jednoduché vidění. Obklopujete se svou vlastní bublinou, protože se bojíte toho, co je tam venku. To je lidské vědomí, a tak tomu bylo až do teď. Prvním krokem je dostat se z toho, pochopit, že již nejste v tomto nastavení, že se můžete uvolnit. Součástí toho je věřit sám sobě, když ostatní sami sobě nevěří. To všechno v prvním kroku je nárokování větší vyspělosti lidské bytosti, než jste možná měli pocit, že jste. Mohli byste říci: „Já tak úplně nechápu, co myslíš tím vědomím přežití.“ Dovolte, abych vám dal příklad. Použiji jiné slovo – vědomí dobývání. Museli jste všechno dobývat, museli jste vítězit, museli jste šplhat na vrcholy hor, musíte dosáhnout vítězství, musíte podávat výkony, abyste se dostali tam, kde chcete být. Ne, nemusíte.

 

Chystám se připravit půdu pro číslo jedna, pouze vám chci dát jeden z mnoha příkladů. Chci to vložit do vaší skutečné zkušenosti. Změna vědomí na planetě všechno změní, nejen ezoteriky, nejen ty, kteří jsou duchovní. Změní to všechno. Změní to způsob, jakým se dělá byznys, jakým se řídí vlády a politici. Požijme příklad politiků. Politici musí dobývat. A když vedou svou předvolební kampaň, agitují proto, aby dobyli vás. Chtějí vaše myšlenky, chtějí, abyste se rozhodli, že oni jsou ti nejlepší, dobývají váš názor. Jdou z místa na místo, buší do řečnických pultíků, říkají to, co potřebují, aby dobyli vaši mysl, což je vaše rozhodnutí. A poté, co to udělají, dostanou se na vrchol a vítězí nad svým protivníkem. Toto je izolacionismus, vidíte to? Tak to je. Mohli byste říci: „No ale to je přece normální!“ Je to normální pro starou energii.

 

Dovolte mi vykreslit obrázek toho, co by mohlo být v tomto případě. Dovolte nám říci, že dobývání je na ústupu, a místo něj přicházejí politici, kteří hovoří laskavě. A tito politici začínají mluvit o moudrosti toho, co si přejí. Mají charismatický přístup, aby vás vedli prostřednictvím moudrého přístupu, abyste mohli vidět díky rozlišení toho, co se snaží dělat. Nikdy neříkají, že ten druhý je špatný. Nikdy neříkají, že jejich protivník je zlý, nebo dělá špatnou práci, nebo má špatné nápady, nebo neví, co dělá. Je to pro ně nepřijatelné, kritizovat druhou stranu. Místo toho mohou dokonce poblahopřát druhé straně za účast v závodě, ne za koncovku, ale za konsenzus. Jsou dospělí, jsou moudří, jsou jemní. Není zde žádná zášť. A právě teď je hodně vás, kteří říkáte, že to nebude fungovat. Ze začátku možná ne, ale já vám řeknu, že jednou bude, bude. A až to začnete vidět, poznáte, že mám pravdu. Bez ohledu na to, z kterého jsou směru, nebo kterou stranu zastupují, uvidíte moudrost toho, kdo je v rovnováze, a to je ten, koho budete chtít mít v úřadě. Ne toho druhého, který buší do stolu a říká, že ten druhý chlápek je špatný, nikdy to nezvládne, nedělá dobrou práci, nepatří tam. Vidíte ten rozdíl? Vidíte, jak jeden dobývá a druhý je moudrý? To je jen jeden malý plod toho, jak bude všude vypadat vyšší vědomí. A řeknu vám, moji drazí, že tohle je jednoduchý případ. To poselství je od Plejáďanů. Staré duše, jestliže začnete vzestoupenou planetu v roce jedna, budete muset začít měnit způsob, jakým jednáte a děláte věci.

 

Číslo dvě, to nedokážu vysvětlit, nedokážu. Pokusím se. Budete muset vidět všechno. Když hledáte vedení a vstupujete do meditace a modlitby, od koho ji hledáte? Kdybyste teď měli pro mě napsat esej, kdo je to přesně? Je to nějaká duchovní bytost, která stojí vedle vás, která je vysoká a občas s vámi mluví? Je to ta, před kterou jste se museli dříve plazit, klanět se, doufat, že dostanete nějakou moudrost? Kdo je to? Mohlo by to být tak, že je toho ve vás více, než si myslíte? Chci, abyste to vše viděli. Je načase. Je načase pochopit, že lidská bytost má nádhernou multidimenzionální přítomnost. Že jste vytvořeni z částí a dílků, které přesahují vše, co jste si mysleli, že jsou. Chci, abyste to viděli. Plejáďané, když byli Lemuřany, přišli na hory, nejen proto, aby všechno viděli, ale aby se stali něčím jiným. Toto jsme vám předali včera večer. Je obtížné hovořit o věcech, které nemůžete vidět, o kterých nevíte, a neumíte si je představit. A to druhé poselství je, že to budete muset vidět, nebo aspoň cítit, přinejmenším znát. Jste větší, než si myslíte. Nejste jednotliví (singulární), je toho tolik zabaleno v božské části lidské bytosti, co potřebuje být rozpoznáno, spatřeno dospěle. A to se potom stane vozidlem, které se nazývá vy. Pak se pohnete v životě kupředu, děláte rozhodnutí, ne od někoho, kdo stojí nad vámi, vede vás, ale vedete se vy sami. To je to obtížné.

 

Až opustíte toto místo, chci, abyste se zeptali své buněčné struktury, kdo jste: „Kdo jsem?“ Chci, aby to „kdo“ bylo tím nejvznešenějším slovem, které jste kdy použili. „Kdo?“ Chci, aby zahrnovalo nejen fyzické vědomí, o kterém si myslíte, že je to lidská bytost, ale i duši, která je nekonečná, která je věčná a vždy zde byla. V každém kousku a části vaší DNA je božství. A co to pro vás znamená? To je to kdo! Je to víc než lidská bytost. Je to božství tvořivého zdroje, který byl vždy ve vás, ne nějaký chlápek, který tady stojí. Jste to vy pracující s vámi. Je to trojrozměrné vědomí přežití, stará energie, která vás uložila do jakési škatulky, do bubliny, která vás odděluje od vašeho božského já.

 

Druhou ze tří částí vzestupu civilizace je znát sebe sama a vidět to vše. Musíte vidět celek. Jestliže ho neuvidíte, musíte jej cítit, musíte žít, jako že je ve vás víc, než si myslíte, a potom se v tom uvolnit, místo abyste si celou dobu dělali starosti. „Drahý Bože, nedostává se mi mnoho vedení,“ říkáte. Jako kdybyste stáli stranou, tápete v temnotě a doufáte, že někdo přijde a posvítí na vás světlem. (Kryon se směje.) To ukazuje, jak moc jste oddělení od sebe sama. Co když máte neustálé vedení? Co když jen nebylo takové, jaké jste čekali? Co když to vedení znělo: „Mohl by ses, prosím, uvolnit?!“ (Smích.) A vaše interpretace zní: „Nedostává se mi vedení.“ Protože si nejste vědomí celé té věci. Musíte to vidět celé. Chci, abyste pochopili, že máte vedení 24 hodin denně 7 dní v týdnu, celou dobu, celou dobu. Pokud se neděje to, co čekáte, nebo necítíte, co čekáte, nebo nevidíte ukazatel „jdi vlevo / jdi vpravo“, tak to je možná jen: „Uvolni se!“ Možná bude vaše buněčná struktura fungovat lépe, když to uděláte. Pomysleli jste někdy na to? To bylo číslo dva.

 

Co si myslíte, že je číslo tři? Staré duše, to je ta nejtěžší věc. Mluvíme o tom už pět let, věděli jsme, že to přichází, a teď vám to chci předat z této hory. Nedostanete se nikam, pokud nemilujete sami sebe. Nikam. Milujete Boha? Jestliže zní odpověď ano, potom jste tím právě řekli: „Miluji sebe.“ Musíte. Poselství za poselstvím, knihy, channeling za channelingem a teď to přichází z hory.

 

Je zde velvyslanec – je tu Adamus a říká: „Pokračuj.“ Protože abyste milovali sami sebe, musíte odložit tu nehodnost, která se zdá přicházet s bytím lidskou bytostí. A to je těžké. Není to ego, je to láska k Bohu uvnitř. Ta vaše část, která říká: „Jsem součástí stvoření a vždycky budu. Jsem zde na malý okamžik a příště zde budu na malý okamžik a příště opět na malý okamžik. Jsem věčný. A já to miluji. Jsem s tím v pohodě, je to nádherné. Existuje plán, systém. Jsem jeho součástí, vždycky budu, vždy jsem byl.“ Dokážete to? Před mnoha a mnoha lety jsem vás vyzval, abyste šli, podívali se na sebe do zrcadla a nalezli jste „Já Jsem“ ve svém nitru. Byla to metafora, která říká, že když se podíváte sami sobě do očí, která jsou okny do duše, začnete hledat božství. Dokážete ve svých očích nalézt Boha? Nebo vidíte jen tu 3D část, vidíte nehodnost, lidskou bytost, která každým dnem stárne? Vidí problémy, to, co není správné a tudíž se kvůli tomu musíte trápit. Musíte s tím skončit. Přijměte toto pozvání. Poslouchejte, existuje systém zpětné vazby, o kterém vám říkáme stále dokola. Existuje určitá část ve vašem těle, která je připravena vykročit mimo dimenzionalitu a efektivitu vaší DNA, jakmile si uvědomí, že je na to připravena. A až si to uvědomí, dostane se vám pomoci. Tělo zlepší to, co mu dáte.

 

Když se na tyto věci začnete dívat v této energii, bude vám tleskat. Vaše buněčná struktura je připravena postoupit vpřed. Existuje systém zlepšení, kterého si nejste vědomi. Ten kámen už nemusíte tlačit vzhůru do kopce. Jestliže jste božští, očekávejte odpověď, očekávejte, že bude vytlačen, místo abyste ho museli tlačit vy. Probuďte se! Ta síla ve vašem nitru, která to chce, potom bude pokračovat v tom, co vy začnete a čím více na to tlačíte, čím více zkoušíte, tím více tělo bude vidět, co děláte. Jako nějaký sval, který začínáte procvičovat. Tělo spolupracuje a vy vidíte, že svaly fungují lépe a lépe. Cokoliv procvičujete se více a více zlepšuje. Proč by to teď mělo být jiné? Definujte se, jestli chcete, ale definujte se v božskosti multidimenzionality. Je načase.

 

To byly ty tři. Vidíte, Plejáďané se vám nechystají předat vysokou fyziku. Předávají vám základy toho, jak dostat práci (smích v publiku), dokud nezačnete milovat sami sebe, dokud nespatříte celý obraz toho, co je zde, dokud nevystoupíte z přežívání. Někteří z vás řeknou: „Ale to je to, co dělám.“ Ne, neděláš. Děláš si starosti. Já vím, kdo jsi. Co kdybys… co kdybys to všechno změnil? Je na to ta správná chvíle, nebo ne? Obklopeni podobně smýšlejícími starými dušemi, které chtějí to, co ty, které jsou připraveny spatřit věci, které jsou skutečně zde.

 

Nepřesvědčujte svou duši, že se to nedá udělat. Nedefinujte se právě teď na základě staré energie, kdo jste byli, nebo co si myslíte, že jste mohli udělat, nebo co jste zkoušeli… to vše je pryč. Otevřete dveře, podívejte se na nové nástroje, a jděte si pro ně, drahé lidské bytosti, staré duše. Toto je úvodní poselství, zatímco vy sedíte dnes večer ve stínu hory.

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (43minut) – www.kryon.com – Three Steps to the Beginning of Ascended Human Civilisation.

* tento pojem je vysvětlen v mnoha poselstvích Kryona, kde ho používá, aby poukázal na starý způsob života lidských bytostí. Lze doporučit např. Poselství „Změna režimu přežití“ z 9.12. 2013, nebo „Fyzika vědomí – Odhalená budoucnost“ z 29.6. 2014,  příp. „Demystifikace New Age – 1“ z 18.1. 2014, ale i další.

 

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. 
www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Přepis z audionahrávky
Hanka Č. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je
také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)

 

zpět