7-2015 Kryon

Aktualizace energie

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Woodridge, Chicago 25.7. 2015

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych, abyste se všichni, včetně posluchačů a čtenářů, na okamžik pohroužili do svého nitra a popřemýšleli, co vás přivedlo k tomu, abyste si toto poselství poslechli, přečetli nebo právě teď seděli přede mnou v publiku. Zeptám se vás: co se s vámi děje, co vás přivádí na toto místo a setkání se mnou? Pokud je pravda, že reprezentuji část Tvořivého Zdroje, pak platí i to, že vás znám. Všechno to, co vám říkali o Bohu, nemusí být úplně pravdivé. Tvořivý Zdroj vašeho univerza a vaší galaxie vás zná. I já vás znám, znám vás dobře, protože jste rodinou, a proto k vám tak budu dnes večer hovořit.

.

Energie na této planetě se mění tak rychle, že vám musíme sdělovat nové věci, aktualizovat informace, které jsme vám teprve před nedávnem předali. O této energii se těžko dozvíte z televize nebo internetu, ale je to energie, kterou sami dokážete rozpoznat. Někteří z vás ji vnímají a vědí, že tu je, zatímco ostatní ji ještě nezakusili. Všichni kráčíte tak nádhernou jedinečnou cestou, že ne všechno, co říkám, platí pro všechny stejně. Nejsem tu proto, abych vám, kteří máte spirituální logiku, předával nějakou doktrínu, která bude fungovat absolutně pro každého jednotlivce. Neboť vy všichni jako rodina jste jedineční, na rozdílných úrovních a cestách vědomí. Existují posluchači, kteří se právě teď připojili, aby zjistili, zda je to osloví. Líbí se vám tyto energie nebo ne? Očekáváte láskyplný posun nebo ne? Předáváme učení o nové energii, která je tu pro vás a pro planetu, a o novém způsobu, jak vše funguje, zejména s ohledem na staré duše. Rád bych vám odhalil několik ezoterických základů, pár věcí, o kterých byste měli vědět, a abyste se dozvěděli něco, o čem jste dosud neuvažovali. Všechny ty věci jsou pozitivní, každá z nich.

.

Vliv na osobní energie

To, co se právě teď na planetě děje, je naprosto mimořádné a týká se vaší osobní energie. Jak jsme vám říkali, dokonce i to, co se mění v prostoru kolem vaší sluneční soustavy, způsobuje rozdíl ovlivňující heliosféru, která komunikuje s magnetickou mřížkou a ta zas umožňuje rozšíření vědomí. Očekávali jsme to. Váš rok 2012 korespondoval s novým místem v galaxii, ke kterému směřuje vaše sluneční soustava. Bylo to tak naplánované a stalo by se to, ať už byste tu na základě vaší svobodné vůle byli nebo ne. Ale vy tu jste. A začíná se doslova měnit energie vaší vlastní soustavy kolem slunce – mění se s tím spojená magnetická mřížka Země, což vede k urychlování vědomí a vnímání. Tato energie vás probouzí, staré duše. Tady je jedna stará informace. Prošli jste procesem kalibrace a rekalibrace – ne všichni, ale někteří z vás. Někteří z vás posluchačů o tom potřebovali slyšet a v tomto ohledu s vámi není nic špatně, moji drazí. Znám potenciál těch, kdo poslouchají (čtou) toto poselství. Je to krásné a nejde při tom o žádné předvídání budoucnosti. Znám potenciál, protože máme přehled, jaký ve vašem individuálním životě nemáte. Je nádherné vidět, jak do sebe věci začínají zapadat a jak vážně berete tyto nové energie.

.

Léčitelská povolání – je jen jeden proces

Začnu tímto: Umíte číst energie? Dokážete si sednout před jiného člověka – a ať už při tom použijete jakýkoli způsob nebo proces, kterému věříte – dokážete mu pomoct tak, že vnímáte jeho energii nebo to, co jej obklopuje? Pomůžete mu k uzdravení a objasníte mu to? Víte, co je v tom ještě dalšího? Už jste si to dali dohromady? Lidé chtějí všechno zaškatulkovat (zařadit do nějaké krabice). Jsem v krabici toho, kdo umí číst energie, řeknete například. Nuže, co děláte, jaký proces to spustí, jak to děláte? Už jsme vám to řekli dříve: jste senzitivní.A jako senzitivní člověk sedíte doslova ve „vzorované“ Merkabě člověka, v jeho „květu života“. Vidíte, rozpoznáváte nebo vnímáte geometrii, která tvoří vzor jeho Merkaby, a překládáte to do slov. Nyní, milí čtenáři energií, tu je ještě něco, co možná přehlížíte. Jako senzitivní člověk se nacházíte v dokonalém místě a děláte totéž co léčitel„Ach, ale já jsem čtenář energií. (Kryon se usmívá.) To je lepší, než být léčitelem.“ A hned tu máme krabici a já bych rád, abyste z ní vystoupili a pochopili, že tu jde o jeden proces pro všechnyVy všichni, čtenáři energií, léčitelé, regresní terapeuti, vy všichni děláte totéž a se stejnými nástroji. Rád bych, abyste zkusili vystoupit z té krabice. Vy, čtenáři energií, jste léčiteli. Někteří z vás, kteří to poslouchají (a čtou) vědí přesně, že mám pravdu, protože už to zažili, že? Přečtete energie, poskytnete rady a lidé odcházejí vyléčeni. Uvědomujete si, co jste udělali, léčitelé? Tato energie se rozšiřuje na všechno, co jako senzitivní lidé děláte. Léčitelé, jste také čtenáři energií i regresními terapeuty. Možná o tom nechcete slyšet, ale prostudujte si o tom něco a pochopte, co v tom všechno je, protože se všichni společně nacházíte ve stejné „polévce“. Merkaba je Merkaba a vzor je vzor. Vy senzitivní nejste jen čtenáři energií nebo léčitelé, ale máte schopnost dělat to všechno. Je to jen jedna z mnoha věcí, které se začínají měnit – z toho, na co jste byli zvyklí ve své krabici, na to, co se dnes děje. Věci se pro vás rozšiřují.

.

Někteří z vás už to zaregistrovali. Ačkoli čtení energií není vaším povoláním, přesto je čtete (Kryon se usmívá). Registrujete to. Říkáte lidem určité věci a oni zůstávají stát s otevřenou pusou. „Jak jsi to mohl vědět? Jak jsi na to přišel?“ ptají se. A vy to děláte během úplně normálních každodenních rozhovorů. Jste připraveni posadit se na „židli čtenáře energií“? Moji drazí, neexistuje žádná židle čtenáře energie – je to židle intuice. Jako senzitivní lidé máte úžasnou schopnost pomáhat lidem kolem vás a lidstvu jako takovému. Dovolte, abych vám řekl, co můžete dělat. Aniž byste byli jasnovidci nebo léčiteli, už jen tím, že jste pohromadě s jinými lidmi, můžete skrz svůj soucit a své vnitřní vedení citlivě vnímat, jak jim můžete pomoct a během rozhovorů jim poskytovat rady – vašim přátelům, dětem, spolupracovníkům. Jste skrytí čtenáři energií (Kryon se směje). Jste staré duše a to se začíná projevovat. Jak je možné něco takového pojmenovat? Nevím, neznám takové slovo, protože něco takového se dosud nedělo. Je to urychlení spolupráce mezi vámi a druhou stranou závoje.

.

Vaše světlo stačí

Při setkání v Austinu (channelingy ze 7. a 8. února 2015 – Osobní čin Jak to funguje – pozn. překl.) jsme sdělili něco velmi kontroverzního. Začali jsme hovořit o čištění a prohlásili jsme, že to, co jste jako pracovníci světla celá staletí dělali, se teď začíná měnit. Řekli jsme vám, že už nemusíte provádět fyzické čištění podle starých návodů. Pokud vstoupíte do nějaké místnosti, není už nutné zpívat tóny, vykuřovat nebo meditovat, aby se prostor očistil. Je to kontroverzní, protože se do toho prostoru zapsaly mnohé temné záležitosti a různé druhy lidského temného vědomí. Pak do něj možná poprvé vstoupíte a vaše vysoce intuitivní buňky řeknou: „Vyčisti tento prostor od temnoty.“ Teď vám ale říkáme: „Milí pracovníci světla, nesete v sobě světlo majáku, kterým temnota nemůže nikdy proniknout“. Tečka. To je nové. Vstoupíte do místnosti se svým světlem a to temné před vámi prchne. To je teď nové.Čistíte prostor svou přítomností. Jak se vám to líbí?

.

Teď vám to řeknu ještě jinak. Pracovníci světla, nebude to fungovat, pokud sebou budete brát „berličky“ pro případ, že v sobě nemáte dostatek světla. Nevykládejte si to teď špatně. Někteří z vás sebou nosí psychické nebo fyzické pomůcky, například svého oblíbeného anděla strážného nebo nějaký křišťál, abyste se uchránili od problémů. To všechno sebou pořád nosíte, abyste se nedostali do potíží. Tímto jednáním, které bylo ve staré energii velmi rozšířené, velmi pochopitelné a logické, říkáte svým buňkám, své duši a dokonce i svému vyššímu já, že nedůvěřujete svému světlu. „Mé světlo je celkem dobré, ale potřebuji k tomu svého anděla. Mám s sebou i svůj křišťál“. Žádám vás, abyste se od obojího odpoutali. Odložte to všechno stranou. Moji drazí, rád bych, abyste uspořádali obřad – při něm se budete také mnohem lépe cítit – při kterém integrujete do své vlastní energie to, co je vaší nejmilejší podpůrnou pomůckou. Když jste například léčitelem a máte zvlášť v oblibě Saint Germaina, pak do sebe integrujte jeho mocnou léčivou energii fialového paprsku. Rád bych, abyste do sebe integrovali váš oblíbený křišťál, kterému jste možná dali i jméno – vím, kdo tu je – místo abyste jej všude nosili u sebe. Sdělte svému tělu, že už nepotřebuje žádné berličky, protože všechno, co jste dřív potřebovali, máte v sobě, a vy se vydáváte na všechna ta rozmanitá místa mnohem mocnější než kdykoli dřív. Dbejte při tom, co vám říkám, na svůj duchovní zdravý lidský rozum. Postoupili jste dál, drazí, a máte nyní k dispozici energii, o kterou jste žádali, a navíc i energii, která tuto vyžádanou energii podporuje.Jednejte tedy podle toho – vyžadujte, přijímejte a užívejte ji pro sebe a temnota bude před vámi prchat. To byl druhý bod.

.

Je zapotřebí věřit

Rád bych pohovořil o něčem, co se právě teď děje se starými dušemi na této planetě a co jsme vám již před dlouhou dobou předpovídali. Je i není to opakování. Zpětný pohled by se dal nazvat „je to na cestě, přichází to“ – a dnešní aktualizace zní: „už je to tady“. Před mnoha lety jsme vám říkali, že přijde den, kdy bude možné aplikovat stejný léčebný prostředek nebo stejný léčebný proces u mnoha lidí a přesto se jen pár z nich vyléčí. Lidé mají stejnou biologii, možná i stejné pohlaví, stejnou chorobu, ale když se na ně uplatní stejné léčebné metody, vyléčí se jen někteří. Před lety jsme vám předali channeling o potenciálech budoucnosti, kdy se budete moct léčit samiA teď k tomu nastal čas. Už jsem o tom mluvil mnohokrát, mnohokrát, ale nikdy to nebylo tak hluboké jako dnes.

.

Znovu opakuji: potřebujete vědomí víry, důvěru, abyste mohli udělat další krok ve svém životě, pro své uzdravení, sebeuvědomění nebo sebepotvrzení. Musíte se sami zaměřit s čistým záměrem na všechno, co byste teď chtěli uskutečnit, i kvůli synchronicitám, a věřit tomu, než k tomu vůbec dojde. K tomuto tématu se budu vracet v dalších channelinzích a pokračovat v něm, aby o něm slyšeli i ti, kteří tu teď nejsou. Až opustíte tuto místnost, prvním krokem, který můžete udělat, je uznat, co se děje – ať už tomu věříte nebo ne. Tělo tuto víru přijme absolutně jako to, co se stane – ví, co se stane. Zatímco začínáte hovořit s innate, třeba dešifrovat své buňky, pracovat se svou duší, vytvářet si vlastní afirmace nebo se zabývat procesy a prací s energií, které jste se naučili a nastudovali, nebo dokonce jdete k nějakému léčiteli – pokud máte v sobě pochyby, pak to nebude fungovat. Jen marníte svůj čas. Tak hluboko to sahá, drazí.

.

Klíčem je víra, důvěra – musíte ji v této energii mít, abyste se posunuli k těmto věcem a k novým nástrojům, o kterých mluvíme už 26 let. Je to jasné? Jde o vědomí a o tom jsme už v minulosti mnohokrát hovořili. Nejde o nějaké určité jednání nebo o to, jak často něco děláte. Jde o vaši víru, že něco bude fungovat nebo ne. Někdy to vyžaduje určitý čas, než se víra promění v pravdu. Muž, který sedí tady před vámi na židli, nezačal se 100% vírou… byla spíš jen 2% (Kryon se směje). Pokaždé, když si sedl na židli, bylo mu předáno něco natolik působivého, že se tím probouzel jeho zájem inženýra a řešitele problémů. To stačilo. Nebyla to víra v nadpozemské věci, ale zvídavost. A čím víc byl zvídavý a čím víc výsledků viděl, tím víc věřil těmto věcem a prociťovanému spojení s námi, až je začal pokaždé prožívat na 100 %. „Když si sednu na židli, něco se stane“ – to byl první krok, který si uvědomil a uznal. A potřeboval k tomu dva roky. Potom se to dělo čím dál častěji a on začal přijímat poselství. Byly mu sdělovány věci, které nemohl vědět, a on je začal přijímat, akceptovat jako vlastní pravdu. Během dlouhé doby plné zážitků a zkušeností došel k tomu, co tu dnes vidíte. Když se posadí na židli, ví, že přijdu a že nastal čas k channelování. A raduje se z toho, protože je to absolutně čisté a dokonalé na základě Lásky Ducha, kterou přijal za svou vlastní pravdu.

.

Co se stane, když to přijmete jako svou pravdu? „Ach, je to možné? Může to tak být? Vlastně to zní velmi dobře…“ Vím, kdo tu je a kdo to poslouchá (a čte). Dělá mi radost povzbuzovat vaši zvídavost tak, abyste sami sebe pozorovali, sami sebe poznávali a řekli si: „No, možná bych mohl být pozitivnější ohledně mé pravdy.“ A to vytvoří rozdíl. Vidím potenciály, vidím uzdravení, která ještě nenastala, a až se mi z toho točí hlava, když vidím radost některých z vás, kteří ještě nevědí, co k nim přijde – všechno to krásné a pozitivní, co vás potká. Moji drazí, byl bych rád, kdybyste to vnímali.

.

Spolupracující energie

Je tu spolupracující energie, která tu dosud nebyla, a je tu důvod, proč tu je. V tom tkví vědomí, o kterém jsme vám vyprávěli – vědomí, které ještě není jako vědomí vnímáno. Tato spolupracující energie sahá do hloubky a žádá vás, abyste opětovně zkoušeli věci, které předtím nefungovaly. Zdůrazňuji ještě jednou: Zkoušejte znovu to, co předtím nefungovalo. Který blázen by zkoušel ještě jednou něco, o čem ví, že to nejde? (Kryon se směje.) Je to někdo, kdo ví, že se změnila energie – z pošetilosti k uvědomění. Neboť teď už víte o načasování, teď víte, že máte vítr v zádech a začínáte rozumět své intuici, jak dělat určité věci, o kterých jste dosud jen tápali ve tmě. Je tu spolupracující energie speciálně pro pracovníky světla. Pracovníci světla mají něco, co ostatní nemají, a to je zkušenost starých duší. Tyto velké zkušenosti, které jste na této planetě nasbírali, jsou jako zdroj energie, který přichází z vyšší úrovně a podporuje spirituálně vaši logiku. Nová duše na planetě by nebyla schopná dělat to, co děláte, protože prostě nenasbírala tolik zkušeností jako vy. Každý jednotlivý uplynulý život vám dává informace, které jste nashromáždili, a vy jste připraveni, abyste jim začali rozumět. To je důvod, že jak plyne čas, připadáte si moudřejší. Také vaše schopnost rozlišování se začíná měnit. Začínáte využívat duchovní logiku a docházíte k novým aha zážitkům. Váš věk přitom nehraje žádnou roli. Nedávejte si do spojitosti váš věk v tomto životě a vaše duchovní stáří na této planetě. Jsou tu mladí lidé, kteří vědí, že jsou staré duše; a jsou tu starší lidé, kteří vědí, že jsou také staré duše. Není v tom žádná spojitost, drazí, jen váš sklon to vzájemně spojovat. Nedělejte to. Není pro to žádný důvod a už jsme vám to vysvětlovali. Už jsme vás vyzývali, abyste to prozkoumali a věřili tomu… i když přitom kroutíte očima.

.

Informace z časových kapslí

Když jste v roce 2012 překročili milník, aktivovali jste energie, takzvané časové kapsle, zanechané Plejáďany, kteří oseli vaši biologii. Identifikovali jsme nuly a uzly této planety a vy si to můžete snadno najít, protože můj partner už dal tyto informace k dispozici. Znáte už pět párů (časových kapslí) a víte, kde se nacházejí. Začínají se pomalu otevírat a nechávají plynout do mřížky „nástroje“, které potřebujete, abyste rozšířili své vědomí, jež je spojeno s magnetickou mřížkou planety. Nyní víte, proč jsem magnetický mistr. Vždycky bylo v plánu vám odhalit, že planeta je s vámi fyzicky propojena. Planeta samotná je jednou z vašich mřížek, to už jsme vám dřív sdělili. Gaia je s vámi propojena a vy jste propojeni s ní. Říkali jsme vám dokonce, že jsou si toho vědomy i velryby v oceánech – jsou jakýmisi „skladišti“ vaší Akáši. Jak se vám to líbí? Je to také v Gaie. To vše znamená, že se tyto časové kapsle otevírají a ukládají informace od Plejáďanů do mřížky této planety a to ovlivňuje rychlost vašeho uvědomování a rozvoje. Je to urychlená – absolutně zrychlená cesta. Pokud jste sem přišli s vědomím, že věci jsou stále stejné, pokrok a učení zůstávají stejné, pak se mýlíte. Slibuji vám, že některé z vás rychlost této energie přímo převálcuje – někteří z vás už to zažili. Rád bych, kdyby vás to přemohlo k slzám. Pokud máte obavy, zda jste schopni přijmout tolik energie, nic u vás neproběhne špatně. Můžete to zastavit, můžete sdělit Duchu, kolik jste schopni přijmout, protože pokud to neuděláte, pak vás tím zasypeme, zalejeme, dokud vás to neporazí – je to hovorový výraz mého partnera a já nemám ponětí, co znamená (smích v publiku).

.

Jsou to dobré zprávy, drazí, velkolepé zprávy. Začneme vás naplňovat, pokud nám to dovolíte. Čtenáři energií, jste připraveni rozšířit tuto krabici? Co je třeba ještě rozšířit? Máte pár věcí, které byste chtěli uskutečnit nebo změnit. Už se to připravuje, máte vítr v zádech.

.

Soucitné jednání

Na závěr bych chtěl ještě jednou promluvit o soucitném jednání. Klíčem k tomu, abyste rychleji dosáhli větší moudrosti a chápali, co je třeba udělat dál a tím si mohli zvyšovat smysl života, je to, že se stanete soucitnými. Je to stará informace, kterou vám předáváme od roku 2012: soucitné jednání je klíčem. Stávejte se víc tím, kým byli mistři. Stále tomu však ještě nerozumíte. Darujete chudé osobě soucit, pak přijdete domů a nenávidíte svého bohatého souseda. Vím, kdo tu je a kdo to poslouchá. Cítíte se tak dobře, moji drazí? To je selektivní soucit – jste s ním spokojeni? Je to to, co dělali mistři na planetě? Vybíráte si, koho budete mít v lásce? Co s tím teď uděláte?

.

Každý jednotlivý člověk je tu z určitého důvodu a s určitým úkolem – každý jednotlivec, mezi nimi i ti, které nemáte rádi nebo kteří vás zklamali. Dokážete se na ně dívat se soucitným srdcem a vnímat jejich nitro? Proč se hněváte, proč vás rozrušuje, že jsou takoví, jací jsou? Je to například muž, který sedí ve vězení na doživotí, protože zmařil mnoho životů. Jeho čin je odporný, strašný a on se už nikdy nedostane na svobodu. Co cítíte, když se na něj díváte? Je vám ho líto? Já tu ale nechci mluvit o lítosti. Dokážete místo toho nahlédnout do jeho nitra a pocítit soucit pro jeho cestu, pro to, co si v tomto životě zvolil, ať už se vám to líbí nebo ne? Dokážete pro něj mít soucit ve svém srdci? Nikdy se nevrátí na svobodu, psychicky bude možná navždy zlomen a pravděpodobně vás nikdy nebude znát. Co by v takové situaci udělali mistři?

.

Dívejte se každému do srdce, bez ohledu na to, jaký je – ať je to někdo na ulici nebo ve vaší rodině. Vše, co uvidíte, je Bůh, je to božská tvář, stejně jako je ve vás… stejně jako je ve vás. A to, co udělali, je jejich věc, jejich proces a jejich cesta. Tento způsob soucitu změní váš život i život planety. A je to klíč k úspěchu staré duše. To je soucitné jednání. Toto je aktualizace informací, které jsme vám tímto způsobem ještě nikdy neřekli. Abyste si je znovu poslechli… ještě jednou a ještě jednou.

.

Staré duše,jste předpojatí. Na základě mnoha svých životů a skutečnosti, že jste starou duší, jste zvyklí, že věci fungují pořád stejně. Vaše Akáša vás doslova dělá předpojatými ohledně všech těch obvyklých tradičních zvyklostí. Vše, co vychází z vaší Akáši, pochází z vašeho „já“ ve staré energii. A přesto jej musíte využívat – chceme, abyste jej využívali, ale měli byste jej přeměnit v „já“ v nové energii. To vše je proveditelné a mnozí z vás už to dělají. Tohle je to poselství. Říkal jsem vám, že bude pozitivní a to opravdu je. Moji drazí, sedíte tu a díky větru, který vám fouká do zad, vidíme potenciály, které jste ještě nikdy nezažili – a nyní stojíte přímo před tím je zažít. S čistým záměrem a soucitným jednáním vás nemůže nic zadržet. Očekávejte laskavé změny. Očekávejte laskavé změny.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Energy Update“ 34:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět