7-2015 Kryon

Největší filtr ze všech

Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City v Utahu, 18. července 2015 .

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někdy to trvá chvilku nebo dvě, abyste se přesunuli do oblasti vědomí, které umožňuje něco jako je toto [channeling]. Tolikrát jsme se ptali: “Opravdu ten muž na židli channeluje nebo pouze sděluje svůj vlastní názor bez channelingu? Je tento proces skutečný, jak tvrdíme? Jsou zde v tomto okamžiku dveře otevřené Duchu nebo ne?”

.

Odpověď je jedinečná pro každého z vás, a je to o vašem individuálním vnímání. Hovořili jsme o mnoha lidských filtrech* a dokonce jsme odhalili i některé filtry Akášické.*Jsou to některé z věcí, které vám brání rozpoznat Ducha či základní pravdy jednoduše kvůli tomu, co jste se naučili v minulosti. Je to skutečné nebo ne?

.

Takové jsou znalosti. Mnohokrát vám pomohly, ale ne vždy. Například právě při tomto: je tento channeling skutečný? Musíte rozeznat a potvrdit proces channelingu dříve, než budete moci uvěřit této zprávě. Máš svobodnou volbu, drahý člověče, rozeznat, jestli je to přesné a pravdivé nebo ne. Je důležité, abyste to zde s tímto konkrétním poselstvím udělali, protože vám předám nějakou vědu a také odhalení špatného (nedostatečného) uvažování. To vše je laskavé postrčení, abyste rozpoznali některé věci, které přicházejí, a snad změnili způsob svého uvažování.

.

Největší filtr, který brání pravdě, jsou vaše neobjektivní znalosti

.

Věřte tomu nebo ne, největším filtrem lidstva, který drží lidi od skutečné pravdy, jsou znalosti. Mluvíme o tom, co lidstvo v současné době vnímá jako znalosti. To, co neznáte, jsou tudíž budoucí znalosti. Každý jednotlivý vědec chápe rozdíl – každý – protože oni vědí, že to, co přijde, je naučí to, co ještě neznají. To je součástí vědeckého procesu. Dokonce vezmou to, co znají, nebo si myslí, že znají, a úplně tím nechají ovlivnit experimenty něčeho, co neznají. Zakládají budoucnost na tom, co vědí nebo čemu věří, i když raději vědí!

.

Lékař nahlédne do minulosti a vzpomene si, že ho učili o dobách, kdy se lidé chodívali léčit do holičství. Tehdy léčili lidi tím, že je nechávali krvácet (pouštění žilou – pozn. překl.). Mimochodem, proto je na holičském vývěsním štítu červený pásek – je to tradice holičů, kteří nechávali krvácet. Tehdy jste se šli vyléčit do holičství krvácením! Samozřejmě to vedlo k mnoha úmrtím, protože zde nebyly žádné znalosti bakterií, sterilizace nebo dnešní zdravý rozum. Doktoři to vědí, a smějí se při pomyšlení, jak dlouhou cestu jste od té doby urazili. Takže lékaři naprosto bezpečně vědí, že co přichází, bude jednoho dne ve skutečnosti k smíchu, přesto jsou naprosto a totálně uzavřeni tomu, co by to mohlo být. Prostě si myslí, že to bude vylepšení toho, co v současnosti znají.

.

Tento předsudek je stejný v téměř celém průmyslu. Počítačový vědec miluje pokrok – všechno se děje tak rychle! V jeho případě očekává věci v rámci toho, co viděl pouze v několika minulých letech. Proto bude předpovídat, co se stane, na základě toho, co se stalo doposud – jako třeba lepší elektroniku pro zvýšení rychlostí zpracování, velikost a paměťovou kapacitu. Dovolte mi, abych vám předal náznak toho, kam to směřuje, a pro který v jeho krátké historii nemá žádný vzor. Ode dneška za padesát let zde budou stále počítače, ale budou naprosto a totálně odlišné. Místo výměny elektronických čipů budete měnit živé čipy. Budou části počítače, které budou muset být živé, aby fungovaly. Bio-výpočetní technika je vlnou budoucnosti. Mimochodem, dává to zcela nový význam tomu, když váš počítač chytí virus. [Smích.] Přichází to; musí. (o kombinaci počítačů a biologie Kryon psal už v Knize Tři v roce 1995 a tam je také uveden úryvek z časopisu Scientific American, ze kterého je patrné, že se tím vědci a technici už delší dobu zabývají. – pozn. překl.)

.

Bude se jednat o kombinaci obvodů a života, reprodukci biologie, která je pěstována na čipu. To zvýší výpočetní rychlost a paměť, a to, co si představujete pod pojmem “počítač”, bude velmi odlišné. To, co vyžadujete od počítače dnes, bude k smíchu v porovnání s tím, co od něj budete vyžadovat za 50 let. Ve skutečnosti můžete počítači v budoucnosti dát jméno, tak jako to nyní děláte s domácími mazlíčky! Budete ho muset “krmit!” Ale počítač bude stále existovat. Nevíte, co nevíte, proto je lidskou přirozeností vzít to, co víte a extrapolovat to, co máte očekávat.

.

Budu hovořit o pěti oblastech. Během tohoto procesu odhalím některé nové informace a potenciály, dokonce i o metafyzických znalostech.

.

Fyzika – lpění na známém

Fyzici jsou druhem vědců, kteří očekávají změnu prostřednictvím objevu, a kteří jsou si zcela vědomi toho, že nevědí, jak všechno funguje. To se u fyziků předpokládá. Přesto se ve své předpojatosti dopouštějí stejných chyb jako počítačoví vědci. Vezmou svou pravdu ze známé absolutní fyziky ve 3D a pak tuto pravdu aplikují na všechno, co neznají.

.

Poukazuji na odhalení a objevy astronomky Very Rubin. Když přišla na to, že se hvězdy obíhající okolo středu vaší galaxie nechovají podle Newtonových gravitačních zákonů, ani Keplerových zákonů o pohybu planet, byl to důležitý objev. Vaše sluneční soustava se pohybuje okolo Slunce podle vysoce definovatelných 3D pohybových zákonů. Objekty, které jsou vzdálenější od Slunce, se pohybují pomaleji. Ty blíže ke Slunci rychleji. Ale její objev ukázal, že u hvězd, které obíhají okolo galaxie, je tomu naopak! Hvězdy, které jsou vzdálenější od středu, se pohybují rychleji. Objevila to, že se všechny hvězdy pohybují stejnou rychlostí ve vztahu ke středu, jako by byly namalovány na talíři a všechny se kolem středu společně otáčely. (mají stejnou úhlovou rychlost, tzn., že za stejný čas opíší stejný úhel, bráno od středu, ale urazí při tom různé vzdálenosti v závislosti na poloměru – pozn. překl.). Nezapadají do zákonů fyziky, které znáte.

.

Takže, co udělali fyzici a astronomové s touto novou důležitou informací? Namísto přijetí naprosto nového paradigmatu použili Newtonovy zákony a vypočítali, co by muselo být “tam venku,” aby to fungovalo. Temná hmota! Musela to být tajemná, neviditelná hmota, která vytvářela tento velmi podivný a obrovský nový newtonovský rys. Místo aby se na to podívali a řekli: “Tady se uplatňuje nový zákon fyziky, který zatím ještě neznáme,” zůstali uvnitř Newtonovy krabice a přejmenovali ji, “pozměněná Newtonovská fyzika.” To je legrační! Je to jako když objevíte, že je Země kulatá, a nazvete to “ pozměněný princip placaté Země”!

.

Newtonovo jméno v tom stále figuruje, ale jeho 3D zákony nemají s tím, co Ruben objevila, nic společného. Temná hmota neexistuje! Je to smyšlená energie kvůli vyhovění starému zákonu, který neplatí! Místo toho je zde nový zákon fyziky, který jste zatím ještě nepochopili. Je to multidimenzionální zákon, který má co do činění s modifikovaným propojením (entanglement). Modifikovaně propojené objekty jsou vytvořeny kvůli tomu, co je v centru galaxie. Nesmírná kombinovaná energie tlaku a tahu ve středu každé galaxie není zjednodušující jako je vaše Slunce pro vaši sluneční soustavu. Nevztahují se na ni Keplerova pravidla, protože se nejedná o hmotu, která pouze přirozeně obíhá. Přesto si myslíte, že ano, protože to vypadá podobně: galaxie obsahuje hvězdy, které krouží v prostoru. Jednoho dne si zaklepete na čelo při odhalení toho, co jste s tím provedli, a změníte pravidla.

.

Teď k ezoterické astronomii: podívejte se na to, co jste provedli s myšlenkou, že pocházíte z Plejáďanů. V této chvíli jsou zde někteří vědci, kteří se smějí a samolibě říkají, že mytologie o tom, že Plejáďané zaseli vaši biologii, jednoduše není možná. Není možná kvůli astronomické historii a tomu, co nyní vědí o souhvězdí samotném.

.

Plejádské spojení – mytologie?

Promluvme o Plejádském systému, Sedmi Sestrách. Promluvme o tom, co z toho je pravda, a pak hovořme o tom, co z toho je podle vědy mytologie. Řekneme vám, čeho si nejste vědomi a co nechápete, jednoduše díky vašim existujícím znalostem.

.

To souhvězdí nazýváte Sedm Sester [M45]. Fyzikálním faktem je, že se v této Plejádské skupině nacházejí stovky hvězd. Okolo těchto hvězd je mlhovina (prachové částice a plyn). Ta vytváří úžasné modré zabarvení, které můžete na obloze pozorovat za jasných nocí. Kvůli vzdálenosti a atmosférickým vlastnostem můžete pouhým okem vnímat pouze to, co se jeví jako sedm hvězd (nebo shluků), proto název Sedm Sester. Nicméně za pomoci teleskopu zjistíte, že je jich ve skutečnosti devět. Každá z těchto devíti byla pojmenována, ale opakuji, že ve skutečnosti jsou to stovky hvězd.

.

Sedm Sester je vzdálených přibližně 440 světelných let. Z hlediska astronomie a vzdáleností je to blízko – velmi blízko! Nyní uvedu, v čem je podle vědy vaše mytologie o Plejáďanech chybná: souhvězdí je příliš mladé! Celý systém Plejád je příliš mladý na to, aby se zde vyvinul život. Je přibližně pouze 100 milionů let starý – dítě! Přitom galaxie je čtyři miliardy let stará [podle vaší vědy] a vaše planeta minimálně miliardu. Plejáďané jsou z toho pouze malý zlomek, pouze 100 milionů.

.

Takže zde je, co tvrdí věda: v mytologii většina mystiků této planety prohlašuje Plejáďany za svá semena. Přitom je to kvůli věku hvězd nemožné. Předpoklady a logika jsou aplikovány tímto způsobem: co vidíte na Zemi, to se děje všude v galaxii. To je chybné a celkem legrační! Vaším předsudkem je to, že život se vyvíjí pouze určitým způsobem podle toho, jakým způsobem se vyvinul zde. Nejenže je to chybné obecně, ale nikdy jste se dokonce ani nedotkli možnosti, že možná, jenom možná, tam byl plejádský život, jak si myslíte, že existuje, ve skutečnosti implantován! Jak to? Možná se tam vůbec nevyvinul! Takže úplně vyloučit možnost kvůli výhradní znalosti toho, co máte zde, může vést k naprosto nelogickému závěru. Takže zde je otázka: “Jak se ti Plejáďané tak rychle vyvinuli?”

.

[Mrknutí]

To jsou pouze malé medailónky možností, které vám dnes večer dávám jako námět k přemýšlení. Plejáďané, kteří jsou zde, se usmívají, a tak dobře vás znají. Vy můžete být novými dětmi ve skupině, protože život se na vaší planetě vyvinul, ale Plejáďané měli naprosto odlišný scénář od toho vašeho. Aby se stali vzestoupenou planetou, potřebovali určitý druh postrčení od jiných určitých druhů planet. Měli svou vlastní zasetou biologii! Drazí, je důležité začít myslet mimo krabici vašich znalostí a otevřít se možnostem, které jste zde neviděli.

.

Medicína – kam směřuje

Chci vám k přemýšlení nabídnout jiné oblasti. Je zde několik kategorií, o kterých bychom chtěli hovořit, ale kromě poslední nejsou v přesném pořadí. Takže hovořme o medicíně. Jak bude vypadat budoucí lékařství?

.

Nejelegantnější předpovědi medicíny nedosahují na to, co skutečně přichází. Co máte dnes, je hi-tech přístup k umělé chemii. Protože tělo je tvořeno chemií, dává smysl se na tuto chemii zaměřit a pracovat s ní. Dává dokonalý smysl objevit, jak reaguje s nemocí a pak navrhnout léčbu za pomoci ještě většího množství chemie. Co provádíte, je naprosto normální, ale velmi brzy to skončí. Protože budoucnost lékařství je ve fyzice, drazí, ne v chemii.

.

Začnete rozumět nové lékařské fyzice a rozvíjet ji. Objevíte, že lékařská fyzika bude doslova hovořit k buněčné struktuře a dávat jí instrukce bez pomoci jediné chemikálie. Na chemii je vždy nějaká reakce, že? Vždy je nějaký vedlejší účinek. Když zatlačíte na jednu věc, něco jiného reaguje, že? Jak se vám to zatím líbí? Vaše nejelegantnější chemické návrhy, které pomáhají s nejhoršími onemocněními na planetě, všechny mají vedlejší účinkya někdy je jedním z vedlejších účinků smrt! Jak se vám to zatím líbí?

.

Skutečně se vám to zdá elegantní? Nebo je to možná jen sofistikovanější způsob krvácení v holičství? Drazí, tak na to budete jednoho dne pohlížet! Chytnete se za hlavu a řeknete: “Pamatuješ, jak jsme dřív všechno dělali za pomoci chemie a léků?”

.

Tyto druhy změn už v některých oblastech začaly. Jsou činěny objevy, které léčí jedno z nejsmutnějších onemocnění, které máte. Odhalím to, protože to není tajemství. Vždy vám budu dávat informace, na kterých se buď pracuje, nebo jsou vyžádány skrze svobodnou volbu na planetě. To jsou pravidla channelingu. Nemůžeme vám je předat. Musíte je rozvinout sami. Ale můžeme vás umístit do energie, která má potenciál rychlejšího objevu – to znamená, že objevy jsou zřejmější.

.

Alzheimerova choroba je smutná. Na planetě jsou miliony lidí, u kterých se rozvinul tento stav, a přibývá jich. Žijete déle a hmota podobná plaku, která doslova zatemňuje vaši paměť v mozku, se stává běžnější. Lepí se na určité části mozku, pokrývá a ohraničuje je, uvězňuje lidskou schopnost pamatovat si a nakonec zpracovávat informace. Výsledkem je smrt, pomalá smrt. Je to zapříčiněno vaším prostředím, to je skutečnost, která bude časem objevena. Vaši dlouhověcí předci ji neměli.

.

Bude to vyléčeno fyzikou. Vaše věda začíná zjišťovat, že ta plaku podobná látka může být oslabena zvukovou rezonancí. Vysokofrekvenční zvuk, naladěný na určitou frekvenci a s určitou amplitudou, způsobí, že se budou pouzdra oslabovat, rozpouštět a mizet. Bude zapotřebí provést ještě hodně výzkumu, ale je to „Heuréka! okamžik“uvědomění si, že fyzika sama o sobě, bez chemie, dokáže změnit biologickou strukturu. Je to bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Přichází to, přichází to.

.

Ti, kteří právě teď pracují s kmenovými buňkami pupeční šňůry, používají čistou fyziku, aby navedli kmenové buňky ke konkrétnímu cíli v těle, aby opravily selhávající systémy. Drazí, budoucnost zdraví a léčení nespočívá v lepší chemii, přesto medicína stále očekává lepší pilulky! Spojili jste si body a uvědomili si, že veškerá biologie je založená na fyzice? V buněčné struktuře je magnetismus, mechanismus páky, energie vědomí, elektřina a mnohem víc. Se samostatnou fyzikou se můžete “naladit” na nemoc a zničit ji! Můžete jemně vyladit váš systém spolupracujícími rezonancemi a prodloužit život za pomoci laskavé, fyzikální asistence. Před šestnácti lety jsem vám o tom řekl, když jsem mluvil o Chrámu omlazení. (Více informací o tomto chrámu najdete v Kryonově Knize Dvěpozn. překl.). Popsal jsem, že je k tomu zapotřebí super-chlazení a teplota pro fungování (-55 °C). To je fyzika!

.

Takže chybná očekávání větší chemie v budoucnosti jsou zcela způsobena filtrem znalostí. Co máte a víte, vás pak vede k vašemu očekávání toho, co má přijít. Doslova vám to brání spatřit některé potenciály, které můžete mít.

.

Válčení – nikdo nevidí, co přichází

Hovořme o válčení. Proberme něco, co bere v úvahu velmi málo lidí. Co očekáváte, je zcela a naprosto mimo perspektivu toho, co se skutečně blíží, protože máte o válčení pouze jeden druh znalostí. Vaše válčení se během historie zdokonalilo díky větším explozím, větší produkci a zbraním, které střílejí rychleji. Jaderné, laserové, zvukové – všechny jsou daleko efektivnější ve způsobu, jak ukončit život. Tak se válčení vyvinulo. Ale ve skutečnosti zde nebylo nic pod názvem protiválečná zařízení, že?

.

Chystám se vám předat pozvání k objevu, a někteří jsou již ve fázi, kdy toto předpokládají. Multidimenzionální pole mění 3D realitu. Hotovo. Říkal jsem vám, že ve vaší budoucnosti vás čekají objevy, které vám pomohou se všemi aspekty vašeho života, hlavně díky objevu toho, co na atomární úrovni nutí základní fyziku dělat to, co dělá. Jestliže plně porozumíte multidimenzionalitě, můžete ovládat vzorec pro hmotu a vytvářet nehmotné objekty. Dokonce to můžete dělat s přístroji, které máte k dispozici právě teď.

.

Je možná fyzika, která vytváří určité druhy polí – poslouchejte – určité druhy dosud neviditelných multidimenzionálních polí, které jsou neškodné pro vaši biologii, ale změní některé 3D atributy. Tato pole jsou umělá a jsou izolována a navržena specificky k jednomu účelu. V tomto poli nemůže dojít ke konvenční explozivní reakci. Dokážete si představit umístění pole do pokojů uvnitř budovy tak, že vůbec nebude záležet na tom, z které zbraně je vystřeleno, jestli se jedná o kulomet nebo pistoli, jednoduše nebudou fungovat! A co zaměření letadla, když shazuje bombu, a ta nevybuchne? To je čistá fyzika. Modifikace 3D reality prostřednictvím multidimenzionálních umělých polí, malých i velkých, se blíží. Vím, že tomu nevěříte, ale jen si počkejte. Jakmile začnete objevovat multidimenzionální fyziku a schopnost kontrolovat ji, objevíte, že existuje “laskavý přístup” tohoto druhu fyziky. Nemůžete “ji vyzbrojit” tak jednoduše jako 3D. Je to zcela odlišný druh reality.

.

Znovu vám říkám, že když pochopíte, jakým způsobem je hmota tvořena na atomární úrovni, naučíte se, jak vytvořit nehmotné objekty. Mimochodem, má to jiný název. Říkáte tomu antigravitace, ale nic takového neexistuje. Je to jen schopnost konečně ovládat vzorec, kterým hmota vytváří gravitaci. Chápete, že je to jednoduchá fyzika, že? A pro laskavé účely s ní jde velmi jednoduše manipulovat prostřednictvím jiných polí, o kterých víte. Přesně tak, jak jste se naučili ovládat určité druhy fyziky, která je 3D, můžete také ovládat multidimenzionální fyziku. Představte si planetu, kde nezáleží na tom, jaké máte válečné zařízení, protože už nikdy nebude fungovat! Co si o tom myslíte? Představte si fyziku, která má schopnost rozbít molekuly biologické zbraně. Myslíte, že by to změnilo světovou politiku? Děje se to, stane se to. Dnes je to v laboratoři. Začínáte hovořit o multidimenzionální fyzice. Co děláte, je, že jste schopni ovládat to, o čem si myslíte, že je nekontrolovatelné. Bude to takový rozdíl pro lidskou rasu!

.

Nevěříte tomu, protože vaše znalosti toho, jak věci fungují, jednoduše takovou věc nepřipouštějí. To je váš filtr.

.

Zdraví

Normální lidské zdraví se obrací na fyziku kvůli některým z nejjednodušších věcí. Nové druhy potravin jsou pěstovány za pomoci fyziky, ne chemie. Budou to léčivé potraviny [Kryonův název], které nejsou geneticky modifikovány nebo chemicky modifikovány, ale laskavě zdokonaleny za pomoci fyziky! To způsobí nový druh super růstu, který dokáže nasytit planetu způsobem, kterým nikdy dříve nasycena nebyla. Vytvoří to potraviny, které jsou odolné vůči naprosto všemu – hmyzu, bakteriím a chorobám – vše prostřednictvím fyziky. Kdo by si to pomyslel? Co očekáváte v budoucnosti ve vztahu ke zdraví, je založeno na minulosti. Velký filtr minulých znalostí vám brání v myšlení mimo krabici. Nevíte, co nevíte.

.

Spiritualita

Nakonec chci mluvit o spiritualitě. Stoupenče New Age, chci, abys mne na chvíli bral vážně. Směřujeme k vzestoupené planetě. Týkalo se toho vše, co jsem vám po 26 let říkal. Lidské bytosti se začínají duchovně vyvíjet. DNA se začíná stávat efektivnější a mnozí to pociťují. Mistři minulosti, jejichž jména znáte, jsou příklady DNA pracující na 80 procent. Každý z nich se vám to ve svých pokynech a učení snažil ukázat. Všichni byli lidské bytosti; žádný nebyl anděl. Je k tomu důvod, takže každý člověk si může stoupnout před druhého a říct: Podívej se na mne, podívej, co dokážu! Také to svedeš, jestliže se spojíš s tím, co je uvnitř tebe – se semenem Stvořitele.” Když budete dbát na jejich radu, začnete se vyvíjet a začnete mít moudrost a znalosti. Může to nastolit mír na Zemi a více.

.

Jak bude vypadat vzestoupená planeta, stoupenče New Age, metafyziku? Máš představu, že? Na základě tvých znalostí a na tom, co si vizualizuješ, jaké to bude? Tvá vize: nejdřív zanikne náboženství. Všichni budou smýšlet stejně. Všichni se budou vznášet kolem; dokonce budete moci vůlí změnit barvy! Vzestoupená planeta nebude potřebovat tělo, budete mít pouze vědomí. To si myslíte, a já jsem zde, abych vám řekl, že vaše vize je nesprávná.

.

Je to větší! Věřte mi, je to lepší, než to! Jaký druh svobodné volby byste měli, kdyby zde nebyly žádné volby, které byste mohli udělat? Myslíte si, že vzestoupení bude homogenizací a duchovním přeprogramováním všech? Poslouchejte mě: prostřednictvím moudrosti nehomogenizujete planetu. Co děláte prostřednictvím moudrosti, je tolerance. Nestáváte se stejnými! Vždy budete mít na této planetě svobodnou volbu, ale čím bude planeta moudřejší, tím větší bude schopnost nalézt moudrá řešení pro všechno. Čím větší bude moudrost, tím větší bude schopnost objevit Stvořitele v sobě. To je cesta, kterou zvolí více než 90 procent lidstva. Vždy budete mít ty, kteří nesouhlasí, ale klidně je budete tolerovat. Paradigma toho, jak se chováte jeden ke druhému, se zcela změní, a lidská přirozenost se změní.

.

Bude zde moudrost, takže zde už nebude válka. Zabíjet se navzájem je atributem nevyvinuté rasy. Budou zde určité druhy fyziky a vynálezů, aby vám pomohly eliminovat možnost války, zatímco porostete. Budou zde nové léčebné techniky a délka života, která se u lidské rasy ztrojnásobí a zčtyřnásobí. Jak se budete vyvíjet, tak zde také bude moudrost, jak řídit porodnost. Dostanete se do bodu, kde budete vypadat tak, jak vypadáte nyní, ale budete daleko moudřejší a budete se tolerovat.

.

Náboženství? Jednoduše zmoudří! Znamená to, že se jednoduše přetvoří do nových způsobů smýšlení o sobě a ostatních. Budou zde noví vůdci prohlašující nové druhy věcí. Učení se zaktualizuje a posuny v energii budou založeny více na duchovním zdravém rozumu než na historických dezinformacích. Velcí noví vůdci budou ve spojení se Stvořitelem a vytvoří pro své členy daleko lepší církev. Pochopí, že je v pořádku přijmout všechny druhy rozdílných náboženství. Můžete zůstat ve své krabici, mít svou víru, a přesto milovat někoho v jiné krabici. Není to moudrost? Je jiná, než jste mysleli, že? Bude zde poznání, že jeden Bůh může být mnohými uctíván mnoha způsoby, a že zde není pouze “jedna cesta.”

.

Plejáďané měli planetu, která se stala tak vyvinutou, že mohli ovládat mnoho ze své “reality.” Fyzika byla kontrolovatelná vědomím. Sem směřujete také vy, a mnozí z vašich mistrů to vlastně dělali proto, aby vám to ukázali. Pro Plejáďany může být pak životní síla sama o sobě omezena na vědomí bez těla, a skrze entanglement (zapletení – pozn.překl.) mohou “cestovat” na jiné místo. Tím místem byla Země, a oni jsou stále zde!

.

Fyzika v tomto prohlášení vyžaduje, abyste pochopili, že jestliže to uděláte, nemůžete se vrátit zpět k fyzickému a musíte zůstat v nestárnoucím vědomém stavu bez tělesného já. Je to jednoduchá, jednosměrná fyzika. Vím, že pro některé z vás hovořím v hádankách, ale někteří vědí přesně, kam tím mířím. Můžete to být také vy, ale ne dřív než za milion let. Děje se to pomalu, ale dříve už se to stalo. Jste na hranici objevení, jak něco z toho funguje, ale nebude to fungovat díky ničemu, co si myslíte, že znáte.

.

Filtr znalostí, vaše největší omezení vůči skutečné pravdě, je pomalu chápán a rozpouštěn starými dušemi jako jste vy – vámi, kteří myslíte mimo krabici toho, jak to bývalo. Vy jste ti, kteří způsobí rozdíl na planetě.

.

Tento poslední filtr, flitr spirituality, je pro vás skutečně důležitý. Chci, abyste převzali atributy mistrovství. Chci, abyste přestali být viděni jako divní lidé, kteří vypadají, že věří podivným věcem. Místo toho myslete jako mistr planety, milující osoba, se kterou lidé chtějí být. Buďte vyrovnaní a soucitní. Jestliže za vámi někdo přijde, ciťte se dostatečně pohodlně na to, abyste ho podrželi, objali, poslechli si, co musí říct, plakali s ním a v radosti se s ním smáli. To je to, co mistři této planety dělali. Mistři rozuměli lidské přirozenosti. Jsi stará duše, bylas tam a dělalas to. Pro tvé nepochopení není žádná omluva, protože je to tvé dědictví. To je to, kým jsi.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

* Předchozí poselství Kryona o „filtrech lidské bytosti:

  1. Filtry lidských majáků – 3.12. 2006

  2. Akášické filtry – 25.1. 2015

  3. Lidské filtry – 7.6. 2015

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The biggest filter of all

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

-

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

.

zpět