7-2015 Kryon

Síla víry

Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City v Utahu, 19. července 2015 
.
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní učení se chýlí k závěru. Ale ve skutečnosti neexistuje žádný konec, žádné loučení, a řekli jsme vám už mnohokrát, že hodiny, které máte vy, nejsou ty, které má Tvořivý Zdroj. Pro nás není žádná linearita, žádný běh času. Celý koncept času je úplně odlišný. Pro nás to znamená, že vy trváte věčně. A duše, kterou prohlašujete za svou, je ta, kterou my považujeme za přítele, za rodinu. Je vždy s námi. Až dnes opustíte tuto budovu, nic se nezmění ve vztahu s Duchem, který možná budete považovat za nový… Až vyjdete z tohoto prostoru, nebudete doslova moci uniknout z dosahu Boží lásky. Věci, které byly dnes nebo včera řečeny a zazvonily pravdou, nebo vám předaly prožitek a přinesly osvícení – ty přetrvávají. Existuje dojem, že energie vytvořená na jednom místě, v jedné místnosti, k tomu místu tak nějak přilne i poté, až odejdete. Tak to však není. Zejména ne pokud jde o tuto energii.
.
Vše, co jsme tu dnes učili, se doslova točí kolem energie. Slovo, které se tak často používá v ezoterických kruzích, zejména v nové době, pokud jde o novou energii po roce 2012 – samotné toto slovo „energie“ znamená ještě něco jiného.
.
Drazí, lidská bytost je vytvořena (navržena) tak, aby vytvářela určitý druh energie – převážně skrze vědomé myšlení, záměr a intuicí – a tuto energii lze zaměřovat (směřovat). Když přemýšlíte o vědomí, vnímáte ho jako něco, co může být statické. „On má jistý druh vědomí,“ řekli byste. My vědomí vnímáme jako něco, co lze zaměřit – něco, co má určitý cíl, záměr a účel.Mohli byste to nazvat „vědomí víry“. A o tom dnes chceme hovořit.
.
O slově VÍRA jsme v poslední době moc nemluvili. Chceme, abyste zde chvíli jen tak seděli – ať už toto poslouchá kdokoli. My víme, kdo jste. A zatímco zde sedíte, chci abyste se nad něčím zamysleli spolu se mnou…
.
Jaká je vaše víra? Přesněji, jaká je vaše víra ohledně toho, co VY dokážete? A bude to široká škála – od NIČEHO ke VŠEMU. V závislosti na tom, co nazýváme lidskými FILTRY. Ještě jednou se zamyslete, co si myslíte, že je víra. Pro nás je víra zaměřitelná energie. V každém z vás je právě teď motor víry. Používáme slovo MOTOR, protože když ho nastartujete, začne něco vyrábět, někam to „jede“ – je to„vozidlo“ energie. Když se na chvíli posadíte a zamyslíte se nad tím, co je možné s tím, co jste se dnes dozvěděli – věříte tomu?
.
A budou zde různé úrovně víry, v závislosti na tom, co se vám stalo v minulosti, co jste si vyzkoušeli, zda věříte – tady je to slovo – zda si ceníte toho, kolik FYZIKY je zahrnuto ve víře. Energie je něco, co můžete změřit, vystopovat a vidět. Vědomí, záměr, víra, intuice – vypadají jako ezoterické elegantní koncepty, ale ne jako fyzika. Ale pro ty, kteří mají povědomí o multidimenzionalitě, jsou to skládanky ve fyzice. Co kdybych vám řekl, že stupeň vaší víry nastavuje vaši schopnost uzdravení. Stupeň vaší víry nastavuje vaši schopnost pro vzestup na planetě. Stupeň vaší víry vlastně předurčuje, nakolik se probudíte k Bohu. Neboť víra je energieA ta se může stát buď BLOKEM neboAKCELERÁTOREM.
.
Zpět k filtrům. Co vám říkali, že je možné ve vašem těle? Ne to, co vám bylo řečeno dnes nebo včera – ale po celý váš život. Co vám říkali lékaři? Co jste slyšeli ve škole? Co vám říkali rodiče? A ostatní lidé kolem? Vzorec toho, co je v rámci lidského těla možné.
.
Před mnoha lety jsme vám dali axiom. Nové paradigma, něco k přemýšlení, předpověď, proroctví…Říkali jsme, že jednoho dne bude léčení lidského těla zcela závislé na vědomí. Že bude stejné léčení pro mnohé, ale někteří se uzdraví a jiní ne. Že už nebude fungovat linearita chemie – reakce na to, co vám je předáno k polknutí či formou injekcí. Místo toho budou existovat druhy léčení, které budou doslova závislé na energii vaší víry. A nyní se nacházíte v té době.
.
Včera jsme předali poselství*, které dnes rozšíříme: medicína a léčení na planetě se budou měnit. A část věcí, které stojí v cestě tomu, co očekáváte, je znalost toho, co jste dosud měli. Protože znalost toho, co jste dosud měli, říká, že je léčení lineární a pro všechny. Pokud objevíte léčbu na nějakou nemoc, pak je absolutní. Každý řekne: „Skvělé! Našli jste léčbu na tu nemoc!“ Ale málokdo ví, že jakmile tu léčbu aplikujete, někteří budou vyléčeni a jiní ne.
.
Je to tak poprvé. Není to něco, co bychom nazvali „jednou pilulkou pro všechny“. Protože nyní budete muset mít vědomí víry v léčbuA to vás učiní úplně a bezvýhradně zodpovědnými za své tělo.Bez ohledu na to, o jakou léčbu jde, kdo ji provádí, o jakou společnost či technologii jde, jaká je elegance fyziky přímo před vámi – nebude to fungovat, pokud tomu nebudete věřit. To je nové.
.
Předávám vám to v této chvíli, abyste pochopili hloubku vaší moci. Jakmile opustíte tuto místnost, uvěříte tomu, co bylo dnes řečeno? Nebo to jen přijmete jako něco hezkého, možná jako principy budoucnosti? Nebo možná pro někoho jiného. Možná řeknete: „Ano, věřím tomu.“ Skutečně? Skutečně? Dost na to, abyste to použili a očekávali výsledky, které jsou možné?
.
Drazí, nikdo vás nebude soudit kvůli nedostatku vaší víry. Neboť toto všechno, a my vám to říkali už dříve, vám bylo dáno učiteli, kterým důvěřujete. Paradigma bytí existovalo, protože jste v něm žili. Fungovalo. A náhle se to paradigma chystáte prolomit. Říkáme vám, že ve vašem těle je energie, která je schopna vyléčit jakoukoli nemoc, jakýkoli neduh, který máte. Připravte se na další paradigma, jak léčit lidské tělo. Přichází k vám. Oslavte to všechno, ale buďte si vědomi toho, že pokud to plně neuznáte, pak to nebude pro vás.
.
Velký učitel, kterého máte na této planetě, vám dal určité sdělení. Víru označuje za neúplné poznání. (Kryon se směje.) To je neúplné vnímání. A co to způsobuje? Říká tím, že se v raném životě (dětství) rozhodujete, co je možné a co ne. A sami sebe tak umisťujete do „vězení“ určitého vnímání. Jinými slovy – ještě než vejdete do místnosti, už víte, co není možné. Jaký je to pocit? Takto lidé věří, tak jsou trénována zvířata – závazek neúplného poznání. Je to v lidech tak silné, že musíte pochopit, jestli to máte nebo ne. Mimo co jste byli cvičeni?
.
Chci vám ukázat, jak jste mocní. Slyšeli jste příběhy, ve kterých lidé byli okamžitě uzdraveni. Spontánní uzdravení, tak tomu říkáte. Lidé, kteří stojí u postele někoho, komu se to stalo, se radují a chvalořečí Bohu, smějí se a pláčou nad tím zázrakem v těle jejich milovaného. Medicína to nazývá spontánním uzdravením, ti duchovní to nazývají zázrakem. Protože je to nečekané. Protože tomu nemůžete věřit.Protože si nemyslíte, že je toho lidské tělo schopnoTakže to musel způsobit Bůh.
.
Ach, drahá lidská bytosti, právě jsi byla svědkem síly, kterou má v sobě úplně každý člověk skrze energii víry. A ať už to bylo z jakéhokoli důvodu. Možná to bylo vlákno víry osoby, která tím byla zasažena a na okamžik se uvolnila a vzdala se všeho, co jí kdy kdo říkal, že je možné, a která dala svolení k okamžitému uzdravení od některé z nejhorších věcí, které jí planeta mohla dát.
.
TO je VÍRA! Otřásla „předběžným závazkem“. Skutečně otřásla tím „vězením“, se kterým jste sem přišli a kterému věříte. Uvnitř každého z vás je hranice, jak daleko to může zajít a co vám to způsobuje. A vy sedíte a myslíte si, že to nemáte – ale máte. Do takové míry, že vás zveme, abyste začali používat afirmace, které vám byly dnes předány, i pokud jde o víru. A vytvořte si i své vlastní, které prolomí překážku toho, o čem vám řekli, že je pro člověka možné. Takže až přijde čas na to, aby energie ve vás spolupracovala s léčbou, společně vytvoří léčení a nikoli nečekanou překážku. 
.
Vy jste výsledný produkt toho, co se vám stalo ve staré energii a minulosti. Nesete si s sebou bloky a filtry, o kterých nemáte ani tušení. A mohli byste se zeptat: „Když ani nevím, že to mám, jak se toho můžu zbavit?“ A odpověď je vždycky stejnánedělejte si starosti s návodem. Máte schopnost povznést se nad tyto věci – díky své intuici a sílu afirmací, díky komunikaci s vaším chytrým tělem, díky trénování vaší innate – všechno je možné – skrze lásku a soucit. Ty se o to postarají. Neboť moudrost vašeho těla je zodpovědná za rozbití těch přesvědčení – prostřednictvím vašeho svolení to udělat. Musíte vystavět most mezi energií vědomé lidské bytosti a tím, co dělá chytré tělo.Neboť všechny ty bloky a filtry jsou ve vaší innate proto, že jste je sami vytvořili a umístili je tam. V průběhu života. Poznáte věci, které už nepotřebujete – věříte věcem, o kterých vám bylo řečeno, že už je nepotřebujete.
.
Je čas říci vaší innate, KDO JSTE.  O tom byly tyto dny. Všechna ta cvičení byla o tom, že je na této planetě skutečně nový „normál**“A pokud ho chcete zvládnout, budete muset začít používat některé z těchto nástrojů – nástroje, které jste vždy měli, ale nikdy jste nechápali jejich moc. Krabice s nástroji je tady. Možná vypadají stejně, ale nejsou. To jsem vám chtěl dnes předat.
.
Toto právě teď poslouchají ti, kteří to potřebovali slyšet. Máte tendenci vypočítávat, co všechno nemůžete. (Úsměv.) Ani nevíte, že to děláte. Věděli jste, že vypočítáváte své bloky, když říkáte: „Jak to mám udělat? A kolikrát? A jaký je postup?“ (Kryon se směje.) Úplně každou z těchto otázek kladete, protože je ve vaší mysli blok, který vám brání dostat se za něj. Vidíte, jak to funguje? Když se přestanete ptát na to „kolik, jak, kdy, kde a proč“ a místo toho půjdete ke zdroji té záležitosti, pak to bude soucit Stvořitele, který si nosíte v sobě, který tam doslova sedí jako nádoba přichystaná k otevření prostřednictvím zdroje, který je vždy ve vás – je to vědomí a soucit Stvořitele. Vy ho máte! Staré duše, v tom jste zkušení! Jak jste se stali šamanem v minulosti? Pořád to tam je… to, co jste znali, abyste mohli udělat kouzlo pro druhé? Pořád to tam je! Je čas to aplikovat na sebe. A vy to umíte!
Co řeknete svému tělu, až opustíte toto místo? Kdy dáte svolení? Kdy použijete afirmaci JÁ JSEM?
.
Co třeba začít takto: „Dávám svolení být JÁ JSEM.“ (Kryon se směje.)  Právě jste řekli své innate, aby vyčistila tyto věci a připravila se na velkolepost, která přijde.
.
Odejděte z tohoto místa změněni.
.
A tak to je.KRYON
.
* Jedná se o poselství „Největší filtr ze všech“ – 18.7. 2015 (přeloženo).
** Zde Kryon poznámkou naráží na svá poselství Načasování a nový normál“ z 13.7. 2014 (přeloženo), „Práce s novým normálem“ z 12.10. 2014 (přeloženo) a „Měnící se normál“ z 12.7. 2015 (nepřeloženo)Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  - The Power of Belief

.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmara H.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.