Regresní terapie

Regrese je účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.  Potíže, jimiž lidé trpí, mohou být následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Každý je sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost. Tato metoda potvrzuje, že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu.

 

Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie?

 

( terapeut a učitel Andrej Dragomirecký ) Je to psychoterapie, která hledá a nachází příčiny psychických a psychosomatických obtíží v traumatech, která člověk prožil v minulosti. Zúžený stav vědomí je takový stav vědomí, kdy je část pozornosti člověka věnována bolesti, kterou právě prožívá. Bolest je pro nás něco jako havarijní signál a proto nejsme schopni jí naši pozornost nevěnovat, pokud se vyskytne. Čím je bolest intenzivnější, tím větší část své pozornosti jí věnujeme. Čím větší část pozornosti věnujeme bolesti, tím menší část pozornosti jsme schopni věnovat ostatním informacím. Představme si to tak, že do vědomí přicházejí informace stále, ale my si je nemusíme uvědomovat. Všechno, co naše smysly registrují, se neustále zapisuje do naší paměti zároveň s informací o tom, jak tyto vjemy prožíváme. Používám u této metody urychlení s metodou PPP.

 

Délka terapie

 

3 – 4 hodiny

 

Cena

 

2200,- Kč

 

Objednání

 

Objednat se můžete jakýmkoli způsobem, který najdete na stránce Kontakt.