Andělské energie

Andělské transformační symboly

Andělské transformační symboly vibrují na ještě vyšší vibrační úrovni, než Andělské symboly 1 – 49 nebo symboly andělské terapie. Jsou zvláště účinné při poznávání, zpracovávání a rozpouštění zasunutých, nevědomých nebo houževnatých vzorců jednání nebo problémů.

 

49 andělských symbolů 

Andělské symboly jsou dárkem ze světa andělů. Léčí strukturu naší duše a podporují nás, abychom byli duševně a fyzicky zdraví, abychom setrvávali v harmonii a při posilování našich energetických těl.

 

Colours of Angels – Barvy andělů

nabízí sedm spojení se sedmi archanděly a jejich paprsků. Těchto sedm propojení je nabízeno v jednom jediném zasvěcení na dálku, které tě spojí s každým jednotlivým archandělem a jsi potom schopen/schopna zavolat jednoho nebo všechny archanděly, kdykoliv jen budeš chtít.

 

Engel-ki Reiki

Andělské zasvěcení je zasvěcení do energie andělů. Do těchto energií se zasvěcuje prostřednictvím duhy, která nás pak spojuje s anděly. A sice v zásadě se všemi anděly! Duha je vlastně vylepšený žebřík, který lze použít kdykoliv – z obou stran.

 

Sedm paprsků lásky

je zasvěcovací obřad do energie archandělů

 

Sedm paprsků osvícení

Archandělé jsou poslové, kteří k nám jednoduchým a praktickým způsobem přivádějí inteligenci vesmíru. Reprezentují sedm principů základních božských ctností – moc, moudrost, lásku, čistotu, léčení, službu a odpouštění – které jsou známy jako sedm paprsků osvícení. Tyto paprsky jsou přiřazovány k sedmi barvám duhy a každá barva je řízena jedním archandělem.

 

zpět