Indiánské – šamanské

Ama Deus

je silný šamanský léčebný systém, který též napomáhá duchovnímu vývoji. Láska Boha Tupã slouží ke spojení s vesmírem a k předávání energie. Symboly jsou použitelné různým způsobem, i když mají specifické významy. Vizualizují se hlavně třetím okem. Energie je předávána také třetím okem a pokládáním rukou.

 

Astro Reiki

U Astro-reiki jsou prováděna zasvěcení do všech 12 znamení zvěrokruhu, i původně příslušných planet do šesti hlavních čaker.

 

Belenos Reiki

V posledních letech se objevily nejrůznější systémy reiki. Některé byly předány archanděly, Nanebevzatými Mistry nebo jinými duchovními bytostmi – a existují jiné systémy, které se zrodily z tradice, tzn. že byly užívány již dříve, částečně v šedém dávnověku lidmi určitého kulturního okruhu. Jde v nich často také o magii posvátných míst a symbolů.

 

Delfíní reiki 

Delfíní trilogie reiki se vyvinula do třídílného systému, které je zde předkládán. Delfíní léčebná reiki, Velrybí reiki a Delfíní krystal-reiki, dohromady tvoří léčebný systém Delfíní trilogie reiki. Zde se pracuje se všemi třemi aspekty a jsou předávány některé informace o delfínech a velrybách. Protože je na tomto místě důležitější sdělit obsah systému Delfíní trilogie, než generelně sdělovat o delfínech a orkách.

 

Dračí reiki

tato nádherná energie draků, vám ukáže, že draci existují a ukáže se vám jejich magie.

 

Evitah

Evitah je silná průzračná energie, která má dva aspekty. Jeden aspekt je tvořivý a druhý odblokační. Evitah je prapodstatou tvořivé energie a přes zasvěcení jemnohmotných těl a těla fyzického je bytost napojena na její prazdroj. Od této prapodstaty směrem do hmoty prochází energie i přes archandělské bytosti, které začnou také spolupracovat na vaší cestě pokud je o to požádáte.

 

Flower-Reiki

V tomto prvním stupni jste zasvěceni do Bachova květového systému, to znamená, že můžete po absolvování kurzu přikládáním rukou předávat stejnou energii, kterou mají jednotlivé květy Bachových květových esencí. Mimoto můžete energetizovat pramenitou vodu a ta má potom stejný účinek jako Bachovy květy, se kterými ji energetizujete.

 

Huna Reiki

Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha, fyzična a emocí.

 

Inti-reiki

Inti-reiki slouží k harmonizaci a dá se použít v každé životní situaci. Slouží k znovunastolení rovnováhy mezi tělem, Duchem a duší.

 

Krystal-reiki

V Krystal-reiki splývají reiki a krystaly do jednoty Světla a energie. Vzájemným působením obou těchto Božích vibrací můžeme zažít hluboké duchovní poznání. Tato kombinace povzbuzuje Ducha, tělo a duši k sebeléčení.

 

Maitri Vihara Reiki

Slovo Maitri Vihara pochází ze sanskrtu a znamená „sídlo lásky“. Maitri Vihara Reiki má své těžiště na cestě k vnitřnímu uzdravení na každé z těchto úrovní prostřednictvím našeho stále více se rozvíjejícího vědomí. Tím, že nejprve vyrovnáš a nasměruješ své soucitné bytí, si uvědomíš, že tyto symboly slouží jako katalyzátor pro subtilní kosmické změny v energetické frekvenci.

 

Rafael-reiki

Úmyslem Rafael-reiki je očista původních energií a – kde je to v současnosti potřebné – zesílit je, aby byli lidé vybaveni nejlepšími možnými prostředky na svou cestu novým tisíciletím.

 

Sacred Breath

Zasvěcení do „Posvátného dechu“ nás vrací zpět na počátek časů. Ještě dříve, než se kdokoliv z nás na Matce Zemi pohyboval, bylo toto místo místem „prvního dechu“. Přivádí nás k místu, které bylo dlouho zapomenuto nebo zastrčeno v naší paměti, na místo, na kterém získáváme opět kontakt k našim posvátným písním a tancům a svou schopnost neléčit jen druhé a sami sebe, nýbrž stejně tak posílat uzdravení nejvnitřnějšímu jádru naší planety a tím se možná dostat blíže k odpovědím na otázky našeho srdce.

 

zpět