Energie bytostí světla

Akašická kronika

Čtení v Akašické kronice dodá hodnotné informace, abys mohl/a vést lepší a šťastnější život. Tyto informace ti mohou pomoci zlepšit jak tvůj osobní, tak také tvůj duchovní vývoj. Čtení v Akašické kronice může dodat potřebné vedení, které ve svém životě potřebuješ při zpracovávání současných problémů, může ti dodat příležitosti, které potřebuješ pro růst, směr své cesty, kreativitu a radost a čtení v Akašické kronice může přinést mír a pochopení současných nemocí, starostí a utrpení.

 

Deep Red Reiki

Symbolem Deep Red Reiki je vulkán. Deep Red je staronová a silná, jedinečná a speciální frekvence SVĚTLA, která nám může pomoci v mnoha oblastech našeho života a různých tématech, hlavně s ochranou, uzemněním, revitalizací a nejhlubším psycho-duchovním čištěním.

 

Fairy Light Ray Key

pomáhá získat z přirozené kapacity naší duše radost a štěstí! Pokud jste mrzutí, temní a velmi pracujete nebo jste k sobě tvrdí, potom potřebujete vílí Světlo Ray Key.

 

Kněz Řádu Melchizedka

Učení Řádu Melchizedka je velmi subtilní a nepředává se přímo. Žák obdrží ve dvou stupních celkem 19 zasvěcení, která zvýší stupeň jeho vědomí a frekvenci aury. Tím získává intuitivní přístup ke všem znalostem takovým způsobem, že je intuitivně pozná.

 

Levandulový plamen

Levandulový plamen Bohyně Kwan Jin je součástí Fialového plamene transmutace. Je součástí trojí energie, která je zdrojem tohoto plamene, jmenovitě fialové, ametystové a levandulové. Všechny energie, které vycházejí z fialové, souvisí s transformací, transmutací, očistou nebo božskou alchymií. V případě Levandulového plamene máme většinou co do činění s očistou a božskou alchymií, které čistí nechtěné a obracejí naše zkušenosti do Světla.

 

Lightarien-Ki Reiki

Práce s energiemi Lightarien-Ki Reiki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního vzestupu: duchovní transformaci, která v této době na Zemi probíhá. Zatímco se přibližujeme k této události, obdrželi jsme my, lidé z duchovních úrovní řadu nástrojů, aby nás podpořily na naší cestě. Také zasvěcení do Lightarien-Ki Reiki je takovým nástrojem pro permanentní propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

 

Mahatmá

Energie Mahatmá je skupinové vědomí, které bylo podporováno dvanácti paprsky a určitým počtem ohromných mocných bytostí, aby bylo možno vytvořit energetický pól, ke kterému má nyní lidstvo přístup. Mahatmá, stejně jako byl svými příznivci nazýván i Gandhí, znamená „velká duše“ . Tuto energii máme nyní bez výjimky k dispozici. Podle duchovních zákonů musíš tuto energii pozvat, stejně jako každou jinou pomoc, o kterou stojíš.

 

Metatronova krychle

„Aby bylo možno vstoupit do „mistrovské pyramidy Světla“ Otce, pyramidy za všemi centrálními kontrolními pyramidami, je třeba použít vlnové délky Metatrona, což dovoluje Metatronově fyzice Světla v tobě působit, takže můžeš vidět planetární pole Světla, která existují skrze všechny vyšší řády inteligence. Tato energie urychluje vibrace vzestupu.


Paprsky Univerza

Paprsky univerza jsou systémem sedmi zasvěcení, která aktivují sedm hlavních čaker. Počínajíc 1. paprskem, který otevírá základní čakru, až nahoru ke korunní čakře, která je otevírána 7. paprskem. Každý paprsek nám přináší novou lekci na cestě k JEDNOTĚ s vesmírem a je zprostředkován strážcem odpovídající říše.

 

Probuzení strážců Grálu

Tímto zasvěcením bude v tobě probuzena spící energie. Ta energie, kterou v sobě nosí strážci Grálu.

 

Reiki Světla

Reiki Světla ještě více zvedá energetickou úroveň a přináší potřebnou stabilitu pro vypořádání se s karmickými blokádami. Vše je strukturováno Světlem a proudí díky rychlosti světelné esence rychleji.

 

Saint Germain

Je rozdělena do tří úrovní. Nejsou označovány úmyslně jako stupně, které jsou v reiki často zneužívány k ohodnocení postupu. V tomto případě neexistuje systém stupňů. Číslo tři je Božím číslem a je jím protkána celá historie náboženství. Nelze opovrhovat cestou a člověka od cesty odrazovat. Vstupujeme do nové energie, abychom vstoupili do jednoty.

 

Silver Violet Flame

Lze s ním provádět mnoho věcí. Můžeš spálit všechny své negativní pocity a emoce. Musíš jen vše, co ztěžuje tvou cestu, předat stříbrně-fialovému plameni. Když se nyní tvé myšlenky pohybují jedním směrem, kde je nechceš mít, myšlenky které narušují tok energie Krista ve tvých fyzických tělech, když pracuješ na tom, co tato přerušení jsou a čas ubíhá, je pro mnoho lidí snazší, když předáte tyto myšlenky stříbrně-fialovému plameni.

 

Svatý Grál

Existuje trojí naladění na energii Svatého Grálu. Každé naladění zesiluje předešlé. Po třetím naladění může být energie předávána dál. Energie může být použita se symboly i bez nich. Energie se aktivuje sloven: Wahaijama.

 

The Templar Degree

je symbolem jednoty a manifestace Kristova vědomí v našem světě.

 

Tyrkysový plamen

Tyrkysový energetický paprsek znamená sebelásku a tyrkysová znamená Atlantidu a delfíny, s jejich schopností komunikace od srdce k srdci, s jejich schopností odevzdat se hloubkám oceánů a vozit se po vlnách tak, jak přicházejí a odcházejí.

 

Vilolet Fire Reiki

Fialový oheň je očistný a transformující. V průběhu dne v sobě nasbíráme mnoho karmických impulsů, myšlenky a pocity, které se zdají přicházet z vlastního nitra i zvenčí. Ne všechna tato energie je čistým Světlem a proto potřebuje naše energetické pole pravidelnou očistu a projasnění. Také mezi lidmi existují energetická pole, která mohou být nevyléčitelná, neutrální nebo také pomocná.

 

Zovirah

Všechny symboly jsou chráněny proti zneužití zmrazením sil a energií, pomohou otevřít správnou intuici, mají blahodárné účinky. Se symboly se zvyšují vibrace jemnohmotných těl i těla fyzického. Síla systému Zovirah skrývá pro každého jednotlivce Boží dar. Některé souvislosti, vztahy, nemoci se léčí jako zázrak ihned. Neboť systém je stále doplňován novými informacemi z budoucnosti, je stále živý.

 

zpět