Egyptské systémy

Golden Triangle Reiki

Zlatý triangl je nádhernou, jednoduchou energií, která může být použita k léčení a ochraně Tvé a ostatních. Při zasvěcení následuje zvětšení duchovních a telepatických schopností skrze třetí oko s velice povzbuzujícím efektem, který má za následek energetizaci v oblasti třetího oka…

 

Isis Blue Moon

stačí jen jednoduchá vizualizace, která se využívá ke spojení s tímto energetickým proudem řádu Isis ze starého Egypta. Některé jiné názvy pro tento řád jsou: Starý řád Isidy, Svatý řád Isidy, Řád Isidina chrámu.

 

Isis Seichim

Seichim pochází z egyptského slova „Sekhem“, které se překládá jako „Síla sil“. Je to pokročilá forma léčení pokládáním rukou; jeho charakteristika je zvuk a symboly a říká se, že je Seichim prapůvodní formou všech systémů, které léčí pokládáním rukou. Předpokládá se, že Seichim původně vzniklo v časech Atlantidy.

 

Ra Sheeba

„Sheeba“ – sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženská „část“ sloupu univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji. „Ra“ – paprsek z centra velkého centrálního slunce. „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen skrze „Sheebu“ můžeme dosáhnout „Ra“ a najít naši pravou stezku domů. Léčení Ra-Sheeba pracuje bezprostředně na čakrách, mění naši DNA a elektromagnetické pole. Je to velice silná energie a řadím jí hned po Shamballe na druhé místo.

 

Ra-Sheeba – aktivace Božího Světla

Doplňuje stávají systém Ra-Sheeba o další mocné symboly a informace.

 

Egyptská kartuše

Antické egyptské symboly, které jsou znázorněny na kartách, v sobě skrývají esenci sil, příp. energií, které vládnou ve vesmíru. Mnozí jsou toho názoru, že Egypťané získali své vědění o těchto silách od nějaké rannější velmi vyvinuté rasy, která byla postupně vzdělávána mimozemšťany z hvězdy Sírius.

 

zpět